Inwentaryzacja za 2021 rok w jednostkach sektora finansów publicznych. Nieprawidłowości w trakcie realizacji czynności inwentaryzacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza z prezentacją zagadnień dotyczących procesu prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się nieprawidłowości w toku czynności inwentaryzacyjnych. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych doradzającego praktyczne i wskazującego na sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami dotyczącymi procesu inwentaryzacji pod kątem najczęściej występujących nieprawidłowości w celu ich uniknięcia.
 • Omówienie nieprawidłowości w prowadzeniu procesu inwentaryzacji.
 • Nabycie praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełniania nałożonych obowiązków.
 • Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia oraz będą mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji - gdzie jednostki robią błędy.
 2. Osoby uczestniczące – od kierownika do członka zespołu spisowego – kto i w jakim zakresie, w tym kwestie braków kadrowych (małe jednostki).
 3. Odpowiedzialność materialna – gdzie są problemy.
 4. Środki trwałe – co jest a co nie jest i jak inwentaryzować.
 5. Wartości niematerialne i prawne – co jest i jak inwentaryzować.
 6. Materiały w tym wyposażenie – problem wyposażenia (raz jest jak środek trwały a raz jak materiał o charakterze środka trwałego).
 7. Kasa oraz magazyn – gdzie są błędy (kasa wieloosobowa w jednym pomieszczeniu czy dwóch magazynierów na jednym magazynie).
 8. Spis z natury przy wykorzystaniu systemów informatycznych – gdzie są błędy.
 9. Teren strzeżony i „teren strzeżony – kiedy weryfikacja i polityka rachunkowości – nieprawidłowości.
 10. Jak uniknąć nieprawidłowości w inwentaryzacji – zakres uproszczeń oraz zapisy w instrukcji inwentaryzacyjnej (problem CUW).
 11. Inwentaryzacja – GKO a zbiory biblioteczne (czy skontrum zastępuję inwentaryzację w rozumieniu ustawy o rachunkowości – wyjaśnienia).
 12. Inwentaryzacja w drodze uzyskania sald – salda zerowe oraz błędy w dokumentacji – brak inwentaryzacji pewnych aktywów.
 13. Inwentaryzacja drogą weryfikacji – wady w dokumentacji.
 14. COVID a kwestie organizacyjne – jak udokumentować pewne rozwiązania.
 15. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, główni księgowi, skarbnicy, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, pracownicy powołanych do zespołów spisowych, kontrolerzy spisowi, informatycy, osoby materialnie odpowiedzialne i inne uczestniczące w procesie inwentaryzacji; pracownicy urzędów, szkół i przedszkoli, jednostek obsługujących i objętych wspólną obsługą, jednostek pomocy społecznej, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, a także kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 11 listopada 2021 r.