Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę podatkową

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola podatkowa jest najbardziej zaawansowanym elementem weryfikacji zgłoszeń dokonywanych przez podatników. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, w ramach którego zostanie omówione prowadzenie kontroli od strony teoretycznej i praktycznej. Opracowany program jest efektem wieloletniej pracy szkolącego, który koncentruje się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla sprawnego przebiegu procesu zaawansowanej weryfikacji opodatkowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przygotowanie pracowników gminnych organów podatkowych do prowadzenia kontroli podatkowej.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną w szczególności:

  • reguły prowadzenia kontroli podatkowej wynikające z ordynacji podatkowej oraz prawa przedsiębiorców,
  • specyfika prowadzenia kontroli podatkowej na gruncie podatku od nieruchomości,
  • zagrożenia związane z prowadzeniem kontroli podatkowej,
  • sposoby radzenia sobie z trudnościami, które najczęściej występują w praktyce kontrolnej gminnych organów podatkowych,
  • sposoby zapewniania sprawnego przebiegu kontroli podatkowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie kontroli podatkowej:

• Jakiego rodzaju czynności składają się na kontrolę podatkową?
• Dlaczego w podatku od nieruchomości niezbędna jest kontrola podatkowa?

2. Czynności kontrolne:

• Jaka jest różnica pomiędzy trybem kontroli podatkowej a czynnościami kontrolnymi?
• Jakie czynności kontrolne można prowadzić w podatku od nieruchomości?

3. Zasady kontroli podatkowej:

• Jakie znaczenie w kontroli podatkowej mają ogólne zasady postępowania podatkowego?
• Jakie znacznie w prowadzeniu czynności kontrolnych mają regulacje ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców?

4. Planowanie kontroli:

• Dlaczego organy podatkowe zobowiązane są do prowadzenie analizy ryzyka?
• W jaki sposób przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka?
• W jaki sposób zaplanować kontrolę podatkową?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy gminnych organów podatkowych, skierowani do prowadzenia postępowań kontrolnych, wydziałów kontroli, obsługujących wymiar podatku od nieruchomości, pracownicy zarówno z małym stażem pracy, jak i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 4 listopada 2021 r.