Kontrola zarządcza oraz dyscyplina finansów publicznych w jst i ich jednostkach organizacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną wyjaśnione najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie organizacji kontroli zarządczej w jednostkach. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami, związanymi z prawidłowym postępowaniem w zakresie ewidencji, egzekucji i kontroli dochodów budżetowych. Prowadząca wskaże najczęstsze naruszenia w zakresie dfp. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę, eksperta doradzającego praktyczne oraz sprawdzone rozwiązania z zakresu budżetu i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą na zrozumienie założeń i praktycznych rozwiązań dotyczących dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostki.
 • Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na bieżące problemy oraz uzyskają katalog informacji dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wraz z przykładami i orzecznictwem w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola zarządcza według przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Kontrola zarządcza - bieżące problemy i funkcjonująca praktyki.
 3. Przykłady nieprawidłowości w zakresie organizacji kontroli zarządczej w jednostkach.
 4. Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Katalog naruszeń dyscypliny. Naruszenia w zakresie:
  1. procesu gromadzenia środków,
  2. zmian w budżecie lub planie finansowym,
  3. zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia,
  4. środków unijnych i pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  5. realizacji zobowiązań jsfp,
  6. zamówień publicznych,
  7. inwentaryzacji i sprawozdań,
  8. wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  9. kontroli zarządczej.
 7. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny.
 8. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności.
 9. Najczęstsze naruszenia –przykłady. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, sekretarze, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst oraz jednostek, osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządczą w jednostce i jednostkach podległych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 16 listopada 2021 r.