• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Funkcjonowanie Kas Zapomogowo – Pożyczkowych w 2024 roku

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi: 399 zł netto/os. 

Ważne informacje o szkoleniu

W celu weryfikacji wiedzy oraz nabycia umiejętności praktycznego zarządzania KZP, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego w kompleksowy sposób omówimy zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem KZP, począwszy od przypomnienia regulacji prawnych po zmianach przepisów, przeanalizowania spraw organizacyjnych dot. m.in. prawidłowości zapisów w statucie KZP, po kwestie finansowo- księgowe.

Podczas zajęć prowadząca przedstawi aspekty związane z:

 • prowadzeniem ewidencji pod poszczególne fundusze,
 • obowiązkami, wynikającymi z polityki rachunkowości, którą każda KZP jest zobowiązana posiadać,
 • obowiązkami pracodawcy wobec KZP,
 • przetwarzaniem danych osobowych oraz ich należytą ochroną,
 • sprawozdawczością i likwidacją.

Udział w szkoleniu będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy na temat organizacyjnych oraz finansowych aspektów funkcjonowania KZP w praktyce na skutek nowelizacji ustawy w 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w praktyce.
 • Możliwość zweryfikowania, czy nasza KZP działa prawidłowo.
 • Sprawdzenie, czy zapisy w statucie naszego KZP są zgodne z obowiązującym prawem.
 • Przypomnienie prawidłowych zapisów o celach i zadaniach KZP, organach, członkach, trybach i sposobach podejmowania uchwał w ramach KZP.
 • Wskazanie, praktycznych przykładów dotyczących funkcjonowania kas, w szczególności: zapisów statutu, zasad funkcjonowania, udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
 • Wyjaśnienie nowych uprawnień dotyczących: pracodawców, informowania zarządu kasy, co do statusu pracownika i poręczyciela, członków kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 • Analiza aspektów finansowych dotyczących polityki rachunkowości oraz elementów obowiązkowych, które powinny znaleźć się w każdym z rocznych sprawozdań finansowych/ bilansie.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym przykładowych druków dotyczących funkcjonowania KZP, w tym: przykładowej polityki rachunkowości, umowy pożyczki, wezwania do zapłaty.
 • Podczas zajęć odpowiemy na pytania:
 • Czy główny księgowy jednostki ponosi odpowiedzialność za księgowość KZP?
 • Kto prowadzi politykę rachunkowości w KZP?
 • Kto sprawuje nadzór nad KZP?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie członkowie względem KZP?
 • Kto może być członkiem KZP?
 • Czy kasy zapomogowo-pożyczkowe muszą mieć NIP?
 • Jak udzielać pożyczek?
 • Kto sporządza i podpisuje sprawozdania finansowe w KZP?
 • Jak poprawnie księgować i sporządzać sprawozdania w KZP? Jakie są najczęstsze błędy i nieprawidłowości w tym zakresie?
zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie kas zapomogowo – pożyczkowych w świetle nowych przepisów.
2. Zapisy statutowe dostosowane do nowych wymogów – przykładowy statut KZP.
3. Kto może być członkiem KZP po zmianach w ustawie?
4. Organy KZP - ich prawa i obowiązki.
5. Nadzór nad kasą zapomogowo - pożyczkową.
6. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem KZP – przykładowa umowa.
7. Polityka rachunkowości KZP, w tym:
• elementy składowe,
• organizacja rachunkowości,
• źródłowe dokumenty księgowe KZP.
8. Rodzaje funduszy wraz z najczęściej stosowanymi numerami kont księgowych, źródeł ich zasilania oraz przeznaczenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi: 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2024 r.