• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odsetki od należności cywilnoprawnych od podstaw – ewidencja księgowa , klasyfikacja budżetowa , sprawozdawczość w przykładach liczbowych oraz krajowy system e-faktur

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 5.02.2024 r. cena wynosi: 450 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w jasny i praktyczny sposób zostaną przekazane zagadnienia związane z  procesem naliczania, rozliczania, ujęcia księgowego oraz prezentacji w sprawozdawczości odsetek od należności cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- dokumentacji stosowanej w procesie naliczania odsetek,
- ewidencji księgowej odsetek,
- wysokości odsetek,
- przedawnienia odsetek,
- prezentacji odsetek w sprawozdaniach,
- nieprawidłowości dotyczących naliczania oraz rozliczania odsetek,
- KSeF w kontekście faktur ustrukturyzowanych.
Szkolenie prowadzi praktyk, specjalista ds. finansów publicznych, cieszący się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników szkolenia. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
  • Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat odsetek od należności cywilnoprawnych.
  • Wyjaśnienie wielu problemów związanych z naliczaniem, rozliczaniem odsetek od należności cywilnoprawnych.
  • Zdobycie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
  • Udział w zajęciach będzie okazją do zadawania pytań i uzyskania przydatnych informacji dotyczących tematu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Odsetki jako dochód oraz jako wydatek – przykłady.
2. Odsetki od refundacji wydatków – przykłady.
3. Odsetki – kapitalizacja – przykłady.
4. Odsetki – zarachowanie – przykłady.
5. Odsetki – przypis należności – dokumentacja.
6. Odsetki od zobowiązań – księgowanie – dokumentacja.
7. Odsetki – ewidencja na kontach rozrachunkowych.
8. Odsetki – ewidencja na kontach zespołu 7.
9. Odsetki w sprawozdaniu:
• RB 27S,
• RB 28S,
• RB 27ZZ,
• RB 30,
• RB 34S,
• RB – N oraz RB – Z.
10. Odsetki w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
11. Odsetki – przedawnienie.
12. Odsetki – ulgi w spłacie.
13. Odsetki – klasyfikacja budżetowa.
14. Odsetki – nieprawidłowości w zakresie:
• Naliczania.
• Rozliczania.
• Zarachowania.
• Stawek. 
15. KSeF – faktury ustrukturyzowane a kwestia odsetek. 
16. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za rozliczanie operacji gospodarczych, dokumentowanych fakturami sprzedażowymi oraz zakupowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 480 PLN netto/os UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 5.02.2024 r. cena wynosi: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 lutego 2024 r.