Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianach

Ważne informacje o szkoleniu

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw skutkuje obowiązkiem:
-  weryfikacji procedur, które już są wprowadzone lub wprowadzenia nowych,
- przeszkoleniu pracowników a także,
- zmierzenia się z szeregiem nowych obowiązków.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące AML, w tym na przykładach omówione zostaną kwestie najbardziej problematyczne, w tym – co kluczowe z punktu widzenia zagrożenia karą - procedura prania pieniędzy na przykładach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie praktycznego podejście do zagadnień systemu AML z uwzględnieniem obowiązków nałożonych wewnątrzkrajowymi aktami prawnymi oraz aktami wspólnotowymi,
 • Wskazanie dobrych praktyk, wypracowanych narzędzi uczestników i rozwiązań.
 • Uczestnicy otrzymają gotowe projekty procedury AML wraz z ich omówieniem oraz etapami wdrożenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – AML i nowelizacja ustawy:
  1. główne zmiany;
  2. praktyczne rozwiązania.
 2. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jak rozumieć i czym jest naprawdę?
  Przykłady przestępstw.
 3. System AML w Polsce i na świecie – różnice i podobieństwa.
 4. Czego powinny się spodziewać polskie instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
  1. Katalog instytucji obowiązanych – podejście praktyczne.
  2. Czym są i jak rozumieć obowiązki instytucji obowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 5. Nowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
 6. Jak zweryfikować tożsamość zgodnie z RODO – czy zgoda nie jest potrzebna?
 7. Zmiana okresu przechowywania danych.
 8. Praktyczne podejście do podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest i jak działa pieniądz elektroniczny.
 9. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – ujęcie praktyczne.
  1. beneficjent rzeczywisty.
  2. rejestr beneficjentów rzeczywistych.
  3. rejestr rachunków bankowych
  4. raportowanie transakcji
 10. Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 11. Jak rozumieć transakcje podejrzane – studium przypadku.
 12. Kontrola instytucji obowiązanych:
  1. odpowiedzialność karna i finansowa
  2. rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które wykonują obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz pracują w podmiotach zobowiązanych w tym jednostkach z sektora finansów publicznych: sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy instytucji i jednostek im podległych, księgowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML.

Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce. Prowadzi webinaria oraz jest konsultantem biznesowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 16 września 2021 r.