• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Różnice kursowe w rachunkowości budżetowej dla początkujących. Warsztaty

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących różnic kursowych. W trakcie spotkania zostanie m.in zaprezentowany zapis księgowy w zakresie rozliczeń różnic kursowych. Szkolenie prowadzi praktyk, specjalista ds. finansów publicznych cieszący się bardzo dużym uznaniem przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień z zakresu różnic kursowych w rachunkowości budżetowej. 
  • Zapoznanie z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia i uzyskanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
  • Dodatkowo uczestnicy będą mogli podczas szkolenia na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne w procesie rozliczeń różnic kursowych.
2. Wycena:
a) kurs średni NBP,
b) kurs faktycznie zastosowany,
c) kurs historyczny.
3. Różnice kursowe:
a) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,
b) zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe.
4. Ujęcie księgowe w zakresie rozliczeń różnic kursowych.
5. Dochody budżetowe a różnice kursowe.
6. Wydatki budżetowe a różnice kursowe.
7. Sprawozdania budżetowe a różnice kursowe.
8. Odpisy aktualizujące należności a różnice kursowe.
9. Polityka rachunkowości a różnice kursowe.
10. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi, księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 marca 2023 r.