• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za III kwartał 2023 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma za zadanie przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych za III kwartał 2023r. Uwzględnione i szczegółowo omówione zostaną ostatnie zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2023r. poz. 193). Zwrócimy uwagę na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań w ocenie organów kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie ogólnych zasad sporządzania poszczególnych sprawozdań.
  • Omówienie wzorów sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów.
  • Zwrócenie uwagi na najczęściej popełnianie błędy i odpowiedzialność za sprawozdawczość budżetową.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne z uwzględnieniem ostatnich zmian:

a) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 11 stycznia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 144) ze zmianą z dnia 26 stycznia 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 193);

b) rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2396) ze zmianą z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2431).

2. Sprawozdawczość budżetowa:

 a) zasady sporządzania sprawozdań budżetowych;
 b) terminy, formy i odbiorcy sprawozdań budżetowych;
 c) korekty sprawozdań;
 d) szczegółowe omówienie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb-34S i
 Rb- 30S.

3. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych po zmianach:

 a) podstawowe zasady sporządzania sprawozdań;
 b) rodzaje, terminy i odbiorcy sprawozdań;
 c) korekty sprawozdań;
 d) szczegółowe omówienie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.

4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w ocenie organów kontrolnych.

5. Odpowiedzialność za sprawozdawczość budżetową i z operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów finansowych w jst, osoby odpowiedzialne za rachunkowość i sprawozdawczość finansową w jst oraz jednostkach i zakładach budżetowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Pracownik samorządowy, praktyk. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 20 września 2023 r.