System BESTI@. ABC użytkownika. Nowe kreatory

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawione zostaną porady i wskazówki przydatne przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych, planowaniu budżetu i jego zmian jak również sporządzaniu wieloletniej prognozy finansowej. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Prowadząca będzie omawiała poszczególne funkcje systemu, pokazując je w systemie i komentując. Ponadto wskaże najczęściej popełniane błędy sprawozdawcze i podpowie, jak je poprawić. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i pracujących w systemie BeSTi@, a przyjęta formuła zajęć nie wymaga od uczestników, aby mieli system BeSTi@ zainstalowany na swoich urządzeniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Praktyczne poznanie i omówienie najważniejszych możliwości oraz funkcji Systemu BeSTi@ w celu poprawy wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych
zwiń
rozwiń
Program

1. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.

2. Rożne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):

 • BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety,
 • praca zdalna – wady i zalety.

3. Optymalna konfiguracja Systemu:

 • uprawnienia użytkowników i role,
 • prawa do jednostek podległych,
 • omówienie modułu Administracja (wybrane elementy),
 • dane kontrolne,
 • słowniki systemowe.

4. Wysyłanie dokumentów: omówienie modułu „Komunikacja”.

5. Przygotowane sprawozdań budżetowych:

 • omówienie modułu „Sprawozdania”,
 • sprawozdania jednostkowe i zbiorcze,
 • agregowanie danych,
 • import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml),
 • wbudowane kreatory,
 • weryfikacja poprawności danych,
 • operacje hurtowe na sprawozdaniach,
 • podglądy wydruków,
 • operacje na tabelach ekranowych,
 • eksport danych z BeSTii,
 • podpisywanie i wysyłka do RIO.

6. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu:

 • omówienie modułu „Uchwały”,
 • słownik zadań,
 • konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów,
 • model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy,
 • przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek),
 • przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej,
 • wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy),
 • zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia),
 • import i eksport danych planistycznych,
 • omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja,
 • operacje na tabelach ekranowych,
 • „korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.

7. Przygotowanie i ewidencjonowanie wieloletnich prognoz finansowych:

 • omówienie modułu „WPF”,
 • przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany),
 • wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów,
 • wykorzystanie kreatorów wewnętrznych,
 • import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel),
 • podglądy wydruków i ich parametryzacja,
 • podpisywanie i wysyłka do rio,
 • „korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.

8. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów:

 • omówienie modułu „Raporty”,
 • działanie przykładowych raportów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownicy wydziałów finansowych, główni księgowi, pracownicy wydziałów finansowych w jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, członek Zespołu ds. eksploatacji systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@ przy MF, członek zespołu testowego systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 29 października 2021 r.