• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odliczanie podatku VAT naliczonego na wprost, współczynnik sprawności służbowej (WSS) i procent poboru (PP) oraz dokonywanie korekt odliczeń

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os.


Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą o VAT dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem. Jednak w związku z dbałością o dochody, samorząd powinien dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń. Zastosowanie wskaźników WSS i PP jest istotne m.in. przy ustalaniu prawa do odliczenia podatku VAT. W praktyce, korzystając z tych wskaźników oraz biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności oraz specyfikę rynku, podatnicy mogą dokonywać analizy swojego prawa do odliczenia podatku naliczonego w celu optymalizacji kosztów podatkowych.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Wskażemy prawidłowe podejście do odliczeń i ewidencjonowania podatku VAT, a co za tym idzie podpowiemy, jak wykazać się najwyższą dbałość o dochody samorządów.
• Omówimy zawiłości przepisów podatkowych dotyczących odliczania podatku VAT, co zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów podczas rozliczania podatku, a w konsekwencji pomoże uniknąć kar i sankcji podatkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji.
• Poznasz zasady odliczania podatku VAT w 100% oraz analizę wskaźników WSS i PP, co pozwoli na optymalizację kosztów podatkowych.
• Zaktualizujesz wiedzę na temat obowiązujących przepisów podatkowych w zakresie odliczania podatku VAT.
• Uzyskasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT?
- Jakie są terminy odliczeń podatku naliczonego?
- Czy można odliczać podatek VAT od środków trwałych?
- Jak wyliczyć wskaźnik struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP)?
- Jak skorygować błędne odliczenie VAT?

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy dotyczące prawa do odliczenia oraz zasady ich stosowania:
• Ustawa.
• Rozporządzenia.
• Objaśnienia podatkowe, wyroki WSA, NSA, TSUE – znaczenie dla podatnika.
2. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Na co należy zwrócić uwagę?
• Prawo do odliczenia.
• Wyłączenie z prawa do odliczenia.
• Terminy odliczeń podatku naliczonego.
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujących w samorządach a prawo do odliczenia podatku VAT na wprost – zasady:
• Najem, dzierżawa, media. Kiedy odliczyć na wprost a kiedy wskaźnikami na przykładach?
• Obrót nieruchomościami a prawo do odliczenia: sprzedaż, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, zamiana. Jakie wydatki można odliczyć i kiedy?
• Usługi związane ze sportem: wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne. Od jakich zakupów odliczyć podatek VAT?
• Usługi kulturalne – zasady opodatkowania jako wpływ na odliczenie.
• Czy mam prawo dokonywać odliczenia podatku VAT od środków trwałych, środków transportu, inwestycji np. OZE, utylizacja azbestu, termomodernizacji i innych? Przykłady.
• Import usług, kiedy występuje obowiązek naliczenia podatku i kiedy mam prawo do odliczenia?
• Inne.
4. Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem struktury sprzedaży (WSS) art. 90 oraz preproporcją (PP) art. 86 ust.2a-2h lub rozporządzenie ze zmianami:
• Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w jst, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA TSUE. Przykłady.
• Zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia – kiedy stosować jeden wskaźnik, a kiedy oba? Przykłady.
• Zmiany w zasadach wyliczania WSS i PP oraz zaokrągleń a wpływ na odliczenie.
5. Korygowanie błędnego odliczenia in plus, in minus.
6. Korekta wpływająca i niewpływająca na wskaźniki częściowego odliczenia WSS i PP.
7. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy skarbników, kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją oraz dokonywania korekt podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca 2024 r.