Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy w administracji publicznej

Zapraszamy Państwa na szkolenie z opisywania i wartościowania stanowisk pracy dedykowane przede wszystkim sekretarzom JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Osoby biorące udział w proponowanym spotkaniu odbędą praktyczne przygotowanie do procesu planowania, organizowania, wdrażania opisów oraz wartościowania stanowisk pracy poprzez udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia opisów stanowisk i doboru metody wartościowania w zależności od potrzeb instytucji. Ponad to zostaną zapoznani z metodologią i narzędziami służącymi poprawnemu opisowi stanowisk oraz definiowania zadań i określania obszarów odpowiedzialności. A także poznają etapy oraz metody wdrażania opisu stanowisk oraz wartościowania ich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przez uczestników najważniejszych zasad budowania systemów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w instytucji administracji publicznej.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie organizowania procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, oraz w samych opisach stanowisk pracy.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek usprawniających opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy.

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Opis stanowiska pracy:
  • czym jest opis stanowiska pracy?
  • miejsce opisu stanowiska pracy w strukturze dokumentów wewnętrznych instytucji,
  • opis stanowiska jako narzędzie,
  • standardy tworzenia opisów stanowisk pracy, poszczególne części opisu stanowiska pracy – praktyczne wskazówki,
  • najczęstsze błędy popełniane w opisach i sposoby ich unikania.
 2. Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie:
  • jak uniknąć niespójności systemu opisów?
  • jak sprawić by etap opisywania stanowisk był efektywny?
 3. Rola i wykorzystanie opisów stanowisk pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 4. Rola wartościowania stanowisk pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi:
  • czym jest wartościowanie stanowisk pracy?
  • istota i cele wartościowania.
 5. Wartościowanie stanowisk pracy:
  • metody wartościowania pracy, dobór optymalnej metody wartościowania,
  • zasady wartościowania stanowisk pracy,
  • weryfikacja wyników wartościowania,
  • jak zlokalizować ewentualne błędy w wartościowaniu?
  • wykorzystanie opisów stanowisk pracy do wartościowania.
 6. Organizacja procesu wartościowania stanowisk pracy – praktyczne aspekty tego procesu:
  • zasady budowy zespołu projektowego,
  • kwestionariusz wewnętrznej kontroli oceny procesu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w administracji publicznej, w szczególności zamierzające przystąpić do procesu opisu stanowisk oraz wartościowania stanowisk pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 24 maja 2021 r.