Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Kontrakt menadżerski po zmianach od 2021 roku

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe, ważne obowiązki związane ze sprawozdawczością umów cywilnoprawnych do ZUS – szczególnie umów o dzieło. Na szkoleniu będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z tymi zmianami oraz praktycznymi aspektami realizacji umów cywilnoprawnych. Szkolenie jest ważne dla osób które nie tylko przygotowują umowy, ale je rozliczają pod względem merytorycznym, nadzorują i rozliczają pod względem księgowym i podatkowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego;
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS;
 • Poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 2021 r.;
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych:
  1. Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
  2. Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
  3. Wzór zgłoszenia;
  4. Wzór miesięcznych rejestrów;
  5. Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
  6. Wejście w życie przepisów – od kiedy jest obowiązek?
  7. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.
 2. Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych obowiązujące w 2021 r.:
  1. RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
  2. Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie – jakie dokumenty?
  3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych – liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
  4. Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK – kiedy i na jakich zasadach;
  5. Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
  6. Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.
 3. Kontrakt menadżerski – alternatywna forma zatrudniania osób:
  1. Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
  2. Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
  3. Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną – różnice w rozliczeniach;
  4. Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
  5. Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego – zasady;
  6. Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego – kiedy?
 4. Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:
  1. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
  2. Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
  3. Zlecenie z osobą na kilku zleceniach – wartość zleceń a oskładkowanie;
  4. Zlecenie z emerytem;
  5. Umowa zlecenia z rencistą;
  6. Pierwsza i kolejne umowy zlecenia – zasady wyliczeń;
  7. Zasady weryfikowania rozliczeń;
  8. Przykładowe pisma do ZUS;
  9. Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
  10. Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę – skutki praktyczne.
 5. Umowy o dzieło – zasady rozliczeń:
  1. oskładkowanie ZUS umów o dzieło – w jakich przypadkach?;
  2. umowa o dzieło z własnym pracownikiem;
  3. Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń;
  4. Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
  5. Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.
 6. Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:
  1. Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów – NOWE wyjaśnienie MF;
  2. koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
  3. stawka 17% - zasady wyliczania;
  4. opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów;
  5. świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych – co podlega opodatkowaniu;
 7. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:
  1. opodatkowanie podatkiem PIT;
  2. czy i kiedy składka ZUS?
  3. Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;
  4. obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
  5. metody unikania podwójnego opodatkowania.
 8. Problemy praktyczne:
  1. Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
  2. BHP a umowy cywilnoprawne;
  3. Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
  4. zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne;
  5. dowody wykonania dzieła;
  6. podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
  7. korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek – czy możliwe zwolnienie opodatkowania?
  8. najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych;
  9. samozatrudnienie jako forma współpracy – korzyści i zagrożenia.
 9. Dyskusja z uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji, jednostek i działów, w których zawierane są i nadzorowane umowy cywilnoprawne, pracownicy merytoryczni zajmujący się przygotowaniem umów, pracownicy działów księgowości, pracownicy działów kadr i rozliczeń płac, osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 19 kwietnia 2021 r.