• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Instytucja doręczenia zastępczego w procedurze administracyjnej

Ważne informacje o szkoleniu

Zajęcia obejmują tematykę dotyczącą instytucji prawnej doręczenia zastępczego, regulowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052). Skupia się ono wokół problematyki modelu doręczania korespondencji pod nieobecność adresata, w przypadku podjęcia przesyłki przez dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcę domu, w zastosowaniu terminów przewidzianych ustawą. Podczas spotkania dokonany zostanie przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych ukazujący sposób rozumienia i interpretację instytucji doręczenia zastępczego w polskim porządku prawnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wprowadzenie w problematykę doręczenia zastępczego.
  • Przedstawienie sposobu interpretacji sytuacji prawnych i faktycznych w zakresie doręczenia zastępczego.
  • Ukazanie linii orzeczniczej sądów administracyjnych w sferze doręczenia zastępczego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wykładnia zasad ogólnych k.p.a. w perspektywie instytucji doręczenia zastępczego.
2. Rodzaje pism doręczanych adresatowi.
3. Istota i znaczenie doręczenia zastępczego.
4. Forma doręczenia zastępczego.
5. Zasady doręczania korespondencji dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu pod nieobecność adresata.
6. Standardy doręczania korespondencji, z uwzględnieniem terminów, pod nieobecność adresata.
7. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma.
8. Reklamowanie korespondencji doręczonej zastępczo.
9. Wadliwość instytucji doręczenia zastępczego.
10. Stanowisko sądów administracyjnych w zakresie instytucji doręczenia zastępczego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej, pracownicy sektora publicznego, a także prywatnych podmiotów gospodarczych, którzy poprzez operatora pocztowego lub pracownika organu przesyłają adresatom korespondencję, radcy prawni, pracownicy stosujący w swojej pracy Kodeks Postępowania Administracyjnego, pracownicy zajmujący się windykacją, a także wydający decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

dr nauk prawnych, specjalista w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa budowlanego oraz zarządzania w sektorze publicznym. Autor czterech monografii książkowych oraz ponad stu publikacji naukowych z obszaru prawa publicznego. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa, ekonomii i pedagogiki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Obecnie adiunkt na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego współpracując z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 5 sierpnia 2022 r.