Kontrola zarządcza, zarzadzanie ryzykiem i odpowiedzialność dyscyplinarna w  instytucji kultury w 2021 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla instytucji kultury stała się jednym z najważniejszych działań objętych odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony JSFP grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną kompleksowe zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasad efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Podczas szkolenia uzyskają Państwo wiedzę dotyczącą sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury.

- Otrzymają Państwo obszerne materiały, zawierające wzorcową dokumentację, w tym m.in. wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk dla instytucji kultury.

- Będą Państwo mieli także możliwość konsultacji problematycznych zagadnień z wykładowcą.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kontrola zarządcza - pojęcia i  poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w Instytucjach Kultury.
2. Standardy kontroli zarządczej - cel i ich charakter.
3. Obszary kontroli zarządczej.
4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko: 

  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 
  • sprawność nadzoru, 
  • ciągłość działalności,
  • ochrona zasobów, 
  • szczegółowe mechanizmy kontroli. 

5. Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia - zagadnienia praktyczne.
6. Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień - ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.
7. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji). 

  • identyfikacja ryzyka,
  • analiza ryzyka,
  • reakcja na ryzyko. 

8. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej - odpowiedzialność dyscyplinarna.
9. Konsultacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi i pracownicy instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 15 czerwca 2021 r.