Korespondencja w administracji publicznej, warsztaty edytorskie. Jak w prosty sposób komunikować się?

W czasie szkolenia nauczysz się, jak w prosty i zrozumiały sposób komunikować się z odbiorcami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie opierać się będzie na poznaniu zasad redagowania dokumentów w korespondencji urzędowej. Proponujemy Państwu zajęcia które będą miały charakter warsztatowy. Uczestnicy będą pracować na konkretnych przypadkach z praktyki administracyjnej, przygotowanych przez wykładowcę. Wspólna analiza i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy dotyczącej poprawnego redagowania pism urzędowych, redagowania treści na stronę internetową, uchwał czy zarządzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Jeśli jesteś:

  • Osobą która w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje pisma do klientów, redaguje treści na stronę internetową, tworzy treści uchwał i zarządzeń.

To dzięki szkoleniu:

zwiń
rozwiń
Program
  1. Poprawność językowa a wizerunek urzędu.
  2. Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych podstawowe zasady i normy. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.
  3. Redagowanie pism urzędowych. Zasady redakcji wynikające z Zasad techniki prawodawczej.
  4. Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszystkie osoby przygotowujące teksty na strony internetowe i do mediów społecznościowych oraz wszystkie osoby przygotowujące pisma dla klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, trener, doradca. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - ponad 10 000 godzin. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z tematyki: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, ustawa o zapewnieniu dostępności, komunikacja dla koordynatorów ds. dostępności, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 14 września 2021 r.