Plan finansowy instytucji kultury – obowiązki i wyzwania

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną do przygotowania planu finansowego instytucji kultury w oparciu o dotacje i dochody własne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podstawą gospodarki finansowej w instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy przygotowuje dyrektor jednostki w oparciu o podstawowy element finansowy jakim jest dotacja którą otrzymuje od urzędu miasta, gminy oraz ewentualne dochody własne jeśli jednostka takie planuje. Plan finansowy wcale nie musi sprawiać problemów. Dlaczego więc tak trudno go sporządzić? Czy podawać w nim przychody i koszty brutto czy netto? Na jakich kontach rachunkowych opierać się tworząc plan finansowy? Dlaczego pojawiają się i jak rozwiązywać nieporozumienia z organizatorem? Na te pytania odpowiemy na naszym szkoleniu, jak również przedstawimy dobre praktyki w zakresie gospodarki finansowej instytucji kultury. Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się Państwo nie tylko jak stworzyć realny plan finansowy, ale także jak komunikować się z organizatorem, aby obie strony były zadowolone.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad tworzenia planu finansowego. 
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wykonywania planu finansowego, analizy jego realizacji i wprowadzania zmian.
• Omówienie procedury zwrotu niewykorzystanej dotacji. 
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie opracowywania planu, realizacji i sprawozdawczości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan finansowy – od czego zacząć?
2. Obowiązkowe elementy planu finansowego.
3. Plan finansowy – przychody i koszty prowadzonej działalności.
4. Przychody i koszty towarów w planie finansowym.
5. Ujmowanie zakupów inwestycyjnych w planie finansowym.
6. Ujęcie dofinansowań w planie finansowym.
7. Konsultacja z organizatorem – czy i kiedy konieczna?
8. Zatwierdzanie planu finansowego podczas nieobecności dyrektora.
9. Zmiany w planie finansowym – o czym trzeba pamiętać?
10. Zwrot niewykorzystanych dotacji w planie finansowym.
11.  Wykonanie planu finansowego.
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
13. Plan finansowy a sprawozdanie finansowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz księgowi instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych, pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych, dyrektorzy, osoby zarządzające instytucjami kultury. Pracownicy wydziałów kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 2 czerwca 2022 r.