Planowanie i rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników instytucji kultury – zarówno artystycznych jak i pozostałych, poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy na gruncie tej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad planowania i rozliczania czasu pracy.
  • Wskazanie właściwych rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
  • Zaprezentowanie stanowisk urzędów oraz orzecznictwa sądowego w zakresie omawianej tematyki.
  • Poznanie zasad kontroli zagadnień związanych z czasem pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

2. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach:

  • postać elektroniczna ewidencji czasu pracy po 01.01.2019 r. – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS;
  • dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych;
  • kategorie pracowników, którym nie ewidencjonuje się godzin pracy, w tym dyrektora instytucji kultury.
  • zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru;
  • dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych;
  • ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.

3. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2021 r.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy w instytucjach kultury, w szczególności pracownicy działów kadr, personalnych, kadry kierowniczej nadzorującej pracowników merytorycznych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 289 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 14 maja 2021 r.