Polityka rachunkowości jednym z najważniejszych dokumentów instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z polityki rachunkowości w Instytucjach Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Instytucje kultury stosują przepisy ustawy o rachunkowości, a zatem mają obowiązek stworzenia polityki rachunkowości. Prawidłowo sporządzona polityka rachunkowości pozwala wyeliminować wiele błędów, zwłaszcza tych dotyczących wyceny majątku instytucji kultury i ewidencji księgowej operacji gospodarczych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości instytucja kultury może stosować uproszczenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej. Podczas proponowanego szkolenia odpowiemy na pytania: jak poprzez odpowiednie zapisy zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w instytucjach kultury, jakie uproszczenia można stosować oraz jakich błędów najczęściej popełnianych przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości unikać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad tworzenia polityki rachunkowości w instytucjach kultury. 
• Zdobycie wiedzy z zakresu weryfikację prawidłowości zapisów polityki rachunkowości. Czy polityka rachunkowości w danej instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do jej specyfiki?
• Omówienie poszczególnych zagadnień polityki rachunkowości ze szczególnym pokreśleniem wprowadzania zapisów, które mają zapewnić zapewnić prawidłowe opisywanie zdarzeń oraz zastosowanie uproszczeń zgodnych z ustawą o rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dlaczego trzeba stworzyć politykę rachunkowości?
2. Co musi zawierać polityka rachunkowości.
• Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze.
• Wycena aktywów i pasywów.
• Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.
• Zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych.
• System przetwarzania danych.
• System ochrony danych.
3. Czy i jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury.
4. Kiedy trzeba dokonać zmian w polityce rachunkowości.
5. Wprowadzenie polityki rachunkowości i jej zmian tylko zarządzenie.
6. Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu polityki rachunkowości.
7. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości i jej stosowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz księgowi instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych, pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych, dyrektorzy, osoby zarządzające instytucjami kultury. Pracownicy wydziałów kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Warszawa, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Cena 609,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 17 maja cena wynosi 559,00 PLN netto.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 maja 2022 r.