• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość instytucji kultury dla początkujących

online

8-9 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną dla pracowników działów księgowych w instytucjach kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Księgowość instytucji kultury nie musi być trudna, trzeba tylko zwrócić uwagę na specyfikę danej instytucji i ustalić plan kont oraz zasady ewidencji księgowej. Podczas dwudniowego szkolenia kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu rachunkowości w instytucjach kultury:
• odpowiemy na pytanie, dlaczego polityka rachunkowości jest tak ważna,
• wskażemy jakie uproszczenia może stosować instytucja kultury,
• przedstawimy jak prowadzić ewidencję księgową, aby rozliczenie dotacji nie było problemem,
• zaprezentujemy jak prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, które pomogą w sporządzeniu sprawozdania finansowego i rozliczeniu dotacji, nie tylko tej od organizatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy z zakresu zasad organizacji rachunkowości budżetowej w instytucjach kultury.
• Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczących polityki finansowej i źródeł finansowania instytucji kultury.
• Przedstawienie występujących problemów interpretacyjnych, które są przedmiotem kontroli.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – dlaczego taka ważna i na co zwrócić uwagę.
2. Majątek trwały – ewidencja i finansowanie.

• Finansowanie zakupów środkami z dotacji i środkami własnym.
• Ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Amortyzacja.
• Likwidacja środków trwałych.
3. Majątek obrotowy.
• Ewidencja materiałów i towarów.
4. Przychody instytucji kultury – jak księgować.
• Dotacje.
• Przychody własne z działalności kulturalnej.
• Przychody z działalności gospodarczej.
5. Koszty w księgach rachunkowych.
• Ewidencja kosztów w zespołach 4 i 5.
• Koszty na przełomie roku.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
7. Należności i zobowiązania.
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
9. Fundusze instytucji kultury.

• Co zalicza się do mienia wydzielonego?
• Czy fundusz instytucji kultury może być ujemny?
• Wpływ wyniku finansowego na fundusz instytucji kultury.
10. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy do udziału księgowych instytucji kultury, pracowników Centrów Usług Wspólnych oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, wieloletnia pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami w instytucjach kultury. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 669 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 25 stycznia cena wynosi 609,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 lutego 2023 r.