• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usługi społeczne w procesie udzielania zamówień przez instytucje kultury. Czy ustawa Pzp daje nam szczególne narzędzia do realizacji zadań instytucji kultury?

Przy zgłoszeniu do 19 marca br. promocyjna cena wynosi 399 netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego uczestnicy zostaną zapoznani z kluczowymi i aktualnymi problemami w stosowaniu Prawa zamówień publicznych w instytucjach kultury, a także z metodami ich skutecznego rozwiązywania. Skoncentrujemy się na sposobie udzielania zamówień na usługi społeczne – omówimy praktyczne aspekty udzielania zamówień zarówno w procedurze „krajowej”, jak i zamówień o wartości przekraczającej 750 000 euro. Szkolenie to jest doskonałą okazją do zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania procesami zamówień publicznych w  instytucjach kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nauczysz się, jak identyfikować usługi społeczne w ramach działalności instytucji kultury i  jak rozpoznawać inne szczególne usługi.
  • Otrzymasz informacje o tym, jakie przepisy prawne są odpowiednie przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne, w zależności od ich wartości.
  • Dowiesz się, których przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie musisz stosować w przypadku zamówień na usługi społeczne.
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat procesu udzielania zamówień na usługi społeczne, zarówno dla zamówień o wartości mniejszej i większej niż progi unijne.
  • Otrzymasz informacje o stosowaniu środków odwoławczych w kontekście usług społecznych.
  • Na koniec szkolenia będziesz miał możliwość podsumować zdobytą wiedzę i wziąć udział w dyskusji, co pozwoli Ci na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na Twoje pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Instytucja kultury jako Zamawiający – możliwości oraz najczęściej występujące problemy i sposoby ich rozwiązań.
2. Identyfikacja usług społecznych w działalności instytucji kultury. Które to usługi społeczne i inne szczególne usługi?
3. Szacowanie wartości zamówienia na usługi społeczne. Czy stosuję przepisy ustawy Pzp?
4. Jakie przepisy należy stosować do udzielania zamówień na usługi społeczne z uwagi na ich wartość?
5. Jakich przepisów ustawy Pzp nie trzeba stosować do tej grupy zamówień?
6. Sposób udzielania zamówień na usługi społeczne. Jak w praktyce udzielać zamówień na usługi społeczne i inne usługi szczególne:
a) zamówienia publiczne w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej niż progi unijne – kluczowe zagadnienia.
b) zamówienia powyżej progu 750 000.
7. Czy środki odwoławcze dotyczą również usług społecznych?
8. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji kultury dokonujących zakupów w oparciu o PZP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik samorządowy od 1995 roku, wieloletni praktyk pracujący w instytucjach kultury i urzędach, z doświadczeniem w realizacji dużych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z EFR, jaki i projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego. Pracownik jednej z największych instytucji kultury w woj. śląskim.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: PLN 439 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 19 marca br. promocyjna cena wynosi 399 netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 kwietnia 2024 r.