Zamówienia publiczne w instytucjach kultury zgodnie z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie nowej ustawy PZP. Szczególny nacisk zostanie położony na stosowanie nowych uregulowań prawnych w instytucjach kultury, których specyfika wymaga ich analizy pod kątem wyłączeń oraz stosowania również ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z nowymi regulacjami prawnymi, jakie obowiązują od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z nową ustawą PZP.
 • Zapoznanie ze specyfiką zamówień publicznych w instytucjach kultury, również z uwzględnieniem stosowania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, z jakimi się najczęściej ma do czynienia realizując zamówienia publiczne w obszarze działalności kulturalnej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zamówienia poniżej 130 000 zł w instytucjach kultury:

 1. podstawy prawne i wątpliwości interpretacyjne,
 2. sposób obliczania wartości zamówień,
 3. metody wyłonienia wykonawcy: badanie rynku czy zapytanie ofertowe,
 4. zawarcie umowy oraz jej forma oraz zmiany do umowy,
 5. projekt zmian - publikacja informacji o umowach o wartości powyżej 10 000 zł.
   

2. Plan zamówień publicznych w instytucjach kultury:

 1. upublicznienie planu,
 2. zapewnienie aktualności planu,
 3. sprawozdawczość.
   

3. Elektronizacja zamówień publicznych:

 1. jakich zamówień dotyczy,
 2. wymagania co do podpisów elektronicznych (rodzaje podpisów).
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy instytucji kultury; osoby kontrolujące instytucji kultury z ramienia organizatora wszystkich szczebli jst; wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych w instytucjach kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 315 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 28 czerwca 2021 r.