• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusz kalkulacyjny Excel w nieruchomościach. Praktyczne zastosowania usprawniające działalność zawodową

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie arkusz kalkulacyjny Excel w nieruchomościach. Proponujemy Państwu udział w warsztatach z tworzenia własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL wspomagających prace zarządcy nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

W pracy zarządcy często dokonujemy rejestracji różnych danych, analiz, szacunków i rozliczeń. Każde programowane narzędzie opiera się o obowiązujące przepisy prawa, aby utworzone praktyczne rozwiązania eliminowały powtarzalność powielania takich samych informacji. Tworzone narzędzia ograniczają błędne działania, usprawniają procesy analiz danych i ich odpowiedniego raportowania. Zajęcia odbędą się w formie warsztatowej – ćwiczenia na komputerze, polegającej na samodzielnym programowaniu podstawowych narzędzi przy użyciu funkcji arkusza i makra przy wsparciu trenera.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób można najefektywniej zoptymalizować proces zarządzania nieruchomościami.
• Omówienie znaczenia i zastosowania arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami.
• Zaprogramowanie przydatnych narządzi (kalkulatorów) pod kierunkiem trenera, a następnie wykorzystanie ich we własnej pracy.
• Uczestnicy otrzymają:
- skoroszyt z wieloma arkuszami Excel do samodzielnego rozliczenia kosztów na przykładowej nieruchomości wielolokalowej ze wszystkimi przykładami braku lub błędnych danych,
- podstawowe interpretacje w pytaniach i odpowiedziach,
- przykładowy regulamin rozliczania mediów.

zwiń
rozwiń
Program

Warsztaty z tworzenia własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL wspomagających prace zarządcy nieruchomości. Poniżej przedstawiamy kalkulatory, które zostaną omówione podczas warsztatów:
1. Kalkulator udziału.
2. Kalkulator średniej ilości osób w okresie zamieszkania.
3. Kalkulator podziału kosztów według osób, lokali, powierzchni.
4. Kalkulator współczynników korekcyjnych.
5. Kalkulator utraconej wskutek awarii wody.
6. Kalkulator rozliczenia wartości zużycia wyposażenia lokalu.
7. Kalkulator czynszów.
8. Kalkulator kosztów przejazdu i ryczałtu.
9. Kalkulator analizy porównawczej inwestycji.
10. Kalkulator podziału ciepła przy braku licznika podziału.
11. Kalkulator podziału kosztów ciepła.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości wielolokalowych komunalnych, TBS’ów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości komercyjnych, oświatowych, sportowych i publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości, biegły sądowy z zakresu zarządzania i rozliczania kosztów w nieruchomościach oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2016 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych oraz wielu artykułów prasowych. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów. Od 2011 roku zajmuje się wsparciem prawnym i zawodowym opiniując i doradzając w zakresie szerzenia idei dobrej praktyki zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 17 sierpnia 2022 r.