• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Eksploatacja nieruchomości: inwentaryzacja nieruchomości, kontrole okresowe, książka obiektu budowlanego

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą zagadnienia związane z zarządzaniem nieruchomością, eksploatacją obiektów, inwentaryzacją, analizą warunków technicznych, jak również Książką Obiektu Budowlanego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia dotyczące eksploatacji nieruchomości. Eksploatacja ma na celu umożliwianie nieruchomości wypełnianie wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym dostosowaniem do zmieniających się zewnętrznych warunków ekonomicznych.
Podczas szkolenia poruszymy między innymi zagadnienia:
• Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego: obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania, zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym, obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.
• Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego: obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne, odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.
• Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego: rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego, kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe, kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
• Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu: konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu, obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.
• Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego: a) podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego, b) zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego, c) obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.
Słuchacze otrzymują 100 gotowych dokumentów i aplikacji dobrej praktyki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Inwentaryzacja.
• Organizacja.
• Drabina inwentaryzacyjna.
• Równoważnia inwentaryzacyjna.
• Mapa procesów.
• Algorytm procesów.
• Inwentaryzacja naturalna.
• Inwentaryzacja fizyczna ogólna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administratorzy budynków wielolokalowych, użytkowych i publicznych. Kierownicy średniego szczebla w branży nieruchomości. Członkowie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, budownictwa społecznego i komunalnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. . Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2018 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych, artykułów prasowych i regulaminów rozliczenia mediów. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lutego 2024 r.