Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedury ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami trwałego zarządcy oraz właściciela nieruchomości.
Zostaną omówione procedury dot. ustanawiania, wygaszania oraz potwierdzania z mocy prawa trwałego zarządu wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (np.: specustawa drogowa).
Uczestnicy zajęć w przedstawionym zakresie szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie trwałego zarządu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie trwałego zarządu.
2. Na czyją rzecz można ustanowić trwały zarząd.
3. Rodzaje nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd.
4. Czas ustanowienia trwałego zarządu.
5. Organ ustanawiający trwały zarząd.
6. Podmioty trwałego zarządu.
7. Ustanowienie trwałego zarządu - procedura
8. Wygaszenie trwałego zarządu – kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu.
9. Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami.
10. Opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.
11. Stawki procentowe, bonifikaty.
12. Aktualizacja opłat z tyt. trwałego zarządu.
13. Jakie prawa i obowiązki ma trwały zarządca.
14. Jakie prawa i obowiązki ma właściciel gruntu oddanego w trwały zarząd.
15. Jaki organ jest organem właściwym a jaki organem nadzorującym zgodnie z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
16. Procedura administracyjna w procesie ustanawiania trwałego zarządu.
17. Elementy decyzji ustanawiającej trwały zarząd – art. 45 UGN.
18. Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu i jej aktualizacji – omówienie procedury określania wartości nieruchomości do celu ustalenia (aktualizacji) opłaty za trwały zarząd.
19. Nabywanie trwałego zarządu z mocy prawa – przepisy szczególne.
20. Wygaszenie trwałego zarządu przez wojewodę lub ministra ds. budownictwa.
21. Obowiązek potwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu w momencie przekazania nieruchomości do KZN – wydanie decyzji.
22. Trwały zarząd na drogach publicznych.
23. Przekształcenie zarządu w trwały zarząd – art. 199 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
24. Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd.
25. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji ustanawiających trwały zarząd oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw oraz Skarbu Państwa zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami jako trwali zarządcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prezentowanej dziedzinie. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk we wskazanej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 26 października 2020 r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!