• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Weryfikacja prawidłowości wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego przy odbiorze operatu przez Zamawiającego. Warsztaty

Szkolenie on-line prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. Szkolenie w godzinach 10:00-15:30 każdego dnia

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Podmioty odbierające zlecone wcześniej rzeczoznawcom do wykonania operaty szacunkowe zobowiązane są do sprawdzenia poprawności ich opracowania w bardzo dużym zakresie. Prawidłowa weryfikacja sporządzonego operatu szacunkowego to gwarancja dobrze określonej wartości nieruchomości, co pozwala wykorzystać to prawidłowo w obrocie prawnym, naliczyć opłaty, określić wysokość odszkodowań, ograniczyć ilość odwołań od wycen, itp. Proponujemy Państwu udział w dwudniowych zajęciach, w formule warsztatowej. Przedmiotem szkolenia jest przeanalizowanie prawidłowości wykonania operatu szacunkowego do różnych celów wyceny oraz takiego, który umożliwi prawidłowy odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego i wprowadzenie go do obrotu prawnego po weryfikacji treści w zakresie wymaganej od Zamawiającego. Omówiona zostanie struktura operatu szacunkowego i prawidłowa weryfikacja operatu przez Zamawiającego w zakresie określonym jednoznacznie przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładach. Szkolenie wskaże prawidłowe zastosowanie w wycenie przepisów prawa i standardów zawodowych, jak i niedoskonałości tych przepisów i norm zawodowych. Szczegółowy przebieg szkolenia warsztatowego uzależniony jest od ilości przywiezionych przez uczestników szkolenia problemów (operatów lub ich fragmentów) oraz jakości tych opracowań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie prawidłowego sporządzanie operatu szacunkowego do różnych wyżej wymienionych celów wyceny w najczęściej stosowanym sposobie wyceny, to jest w podejściu porównawczym.
• Omówienie wymaganego zakresu weryfikacji przy odbiorze operatu szacunkowego przez Zamawiającego.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami przez rzeczoznawców majątkowych, a w szczególności tymi, które nie pozwalają na odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego. Omówienie zostaną zarówno błędy w operatach, które uniemożliwiają odbiór takiego operatu jak i mniejsze błędy, które rzeczoznawca może jeszcze poprawić przed końcowym odbiorem operatu.
• Ze względu na proponowany warsztatowy rodzaj zajęć, uczestnicy mają na bieżąco możliwość dyskusji dot. zasad sporządzania operatu szacunkowego i jego wymaganej prawem treści.
• Dodatkowo uczestnicy, którzy przyjadą na stacjonarne zajęcia do Warszawy będą mieli możliwość skonsultowania na miejscu z wykładowcą niejasnych dla nich zagadnień oraz przedstawienia przywiezionych przez siebie operatów celem ich omówienia. Operaty te nie mogą jednak zawierać żadnych danych osobowych ani adresów identyfikujących osoby i nieruchomości opisywane w operacie. Przedmiotem zajęć będzie jedynie omówienie zaobserwowanych problemów z wyceną celem prawidłowego odbioru tego rodzaju operatu, a nie o opiniowanie konkretnego operatu szacunkowego (patrz: ustawa o gospodarce nieruchomościami).

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
Część I. Wprowadzenie, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

• Zakres i sposoby wyceny różnych rodzajów nieruchomości do różnych celów wyceny.
• Wymagana prawem treść operatu szacunkowego.
• Podstawy prawne i formalne wyceny.
• Wymagany zakres weryfikacji treści operatu szacunkowego przy odbiorze operatu przez Zamawiającego.
Część II. Przedstawienie przykładowego, dobrze sporządzonego operatu szacunkowego – omówienie najistotniejszych kwestii sporządzonego dokumentu.
• Jak sporządzić operat szacunkowy z wyceny nieruchomości lokalowej w celu jej sprzedaży? Omówienie na przykładzie.
• Jak sporządzić operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste? Omówienie na przykładzie.
II dzień
Część I.
Omawianie typowych błędów popełnianych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych na przykładach zarówno „grubych” błędów zauważonych przez uczestników szkolenia w przywiezionych operatach (lub ich fragmentach), które uniemożliwiają odbiór operatu jak i tych mniejszych błędów, które rzeczoznawca może jeszcze poprawić przed końcowym odbiorem operatu.
Część II. Przedstawienie kilku przykładowych, dobrze sporządzonych operatów szacunkowych wraz z ich omówieniem.
Cześć III. Podsumowanie warsztatów, odpowiedzi na dodatkowe pytania, dyskusja i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników JST i administracji rządowej, którzy zajmują się gospodarką nieruchomościami, zlecają, a w szczególności odbierają wykonane przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości, gdyż na organie spoczywa obowiązek oceny operatu szacunkowego, jako dowodu w sprawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy prowadzący działalność w szerokim zakresie rzeczoznawstwa majątkowego od 1994 r., członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych od 2007 r., trener prowadzący szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego od 2017 r., wykładowca z zakresu wycen nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2013 - 2019, wykładowca na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i opiekun tych studiów od 2014 r., odznaczony srebrnym honorowym odznaczeniem "Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych" w 2008 r., członek Lubelskiego Klubu Biznesu w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 619 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 18 sierpnia 2022 r.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 1249 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 8 lutego cena wynosi 1085 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.