• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć omówione zostaną zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te są znaczące i dotyczą m.in.: procedur wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzają tzw. plan ogólny oraz zintegrowany plan inwestycyjny. Ich celem jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych, co ma spowodować szybsze sporządzanie aktów planowania przestrzennego. Szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta - byłą wiceminister rozwoju, pracy i technologii, będzie wskazywać kierunki wykładni nowych regulacji oraz pokazywać potencjalne problemy w planowaniu przestrzennym, które mogą pojawić się w związku ze zmianami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w związku z nowelizacjami w prawie, które zostaną wprowadzone w 2023 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.  
• Wprowadzenie nowych pojęć i procedur m.in. akt planowania przestrzennego, obszar zabudowy śródmiejskiej, inwestycja uzupełniająca, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
• Przeanalizowanie zmian w warunkach zabudowy. 
• Omówienie najważniejszych zmian i nowego systemu aktów planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem planu ogólnego oraz zintegrowane planu inwestycyjnego i partycypacji społecznej na nowych zasadach.
• Przygotowanie na nadchodzący okres przejściowy i podejmowanie decyzji, co do aktualizacji dokumentów planistycznych w jst.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rola planowania przestrzennego w systemie prawnym.
2. Władztwo planistyczne a granice prawa własności.
3. System planowania przestrzennego a prawo budowlane. 
4. Przepisy przejściowe i wprowadzające.
5. Rola strategii gminy.
6. Plan ogólny:
a. przystąpienie,
b. projekt,
c. procedura,
d. uchwalenie.
7. Plany miejscowe. 
8. Zintegrowany plan inwestycyjny.
9. Zmiany w warunkach zabudowy.
10. Partycypacja społeczna.
11. Rejestr urbanistyczny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, była wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ekspert w zakresie energetyki, zrównoważonego rozwoju, ekologii, zagospodarowania przestrzennego. W latach 2011 -2019 pełniła funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, autorka książek i artykułów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 21 listopada 2023 r.