Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy na szkolenie, które pomoże przygotować się Państwu do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola ochrony danych osobowych to postępowanie, które wymaga szczególnej uwagi i przygotowania po stronie administratora lub podmiotu przetwarzającego. Postępowanie kontrolne jest prowadzone w trybie określonym w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, która w swoisty sposób określa kompetencje kontrolujących. Warto jest poznać kluczowe zagadnienia i przygotować się na wypadek kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zasadami kontroli Prezesa UODO.
• Wiedza, jak się przygotować do kontroli.
• Wiedza o koniecznych do przygotowania dokumentach.
• Wiedza o istotnych zagadnieniach proceduralnych.
• Praktyczne wskazówki, co do dokumentowania czynności kontrolnych.
• Wiedza, jak postępować z protokołem kontroli.
• Orientacja do zakresu odpowiedzialności w przypadku stwierdzonych naruszeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne kontroli ochrony danych osobowych.
2. Jak przygotować się do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Rozpoczęcie kontroli – aspekty formalne i organizacyjne.
4. Przebieg kontroli i kompetencje kontrolujących.
5. Rola pracowników kontrolowanego w trakcie kontroli.
6. Dokumentowanie w trakcie kontroli i wykazywanie rozliczalności.
7. Współpraca z podmiotem przetwarzającym w trakcie kontroli.
8. Tajemnica przedsiębiorstwa w trakcie kontroli.
9. Protokół i zgłaszanie zastrzeżeń.
10. Odpowiedzialność karna w związku z kontrolą.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacji, osoby odpowiedzialne za organizację systemu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., redaktor naczelna „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Redaktor naukowa komentarza do RODO; autorka pierwszej na rynku książki o tematyce ODO i pracy zdalnej oraz ponad 100 publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz w Uczelni Łazarskiego. W przeszło 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 osób.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 1 lipca 2021 r.