Ochrona informacji niejawnych w praktyce. Właściwa organizacja pracy kancelarii materiałów niejawnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej. Podczas szkolenia prowadzący w sposób jasny i przejrzysty omówi kwestie związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencji dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji, także w okresie pandemii. Ponadto zostanie omówiona problematyka kontroli prowadzonych przez ABW.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 • Omówienie wpływu zagrożeń, także związanych z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego, na organizację systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach.
 • Wymierną korzyść będzie stanowić przypomnienie obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych. 
 • Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, konkretnych rozwiązań, na podstawie praktycznych przykładów i wzorów.
 • Nabycie/udoskonalenie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi metodami stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych.
 2. Zasady dostępu do informacji niejawnych.
 3. Dokumenty niejawne: przegląd dokumentów niejawnych, zmiana lub zniesienie klauzuli tajności, protokoły.
 4. Kancelaria tajna a kancelaria niejawna.
 5. Okresy ochrony dokumentów niejawnych.
 6. Zadania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w samorządowej jednostce organizacyjnej.
 7. Ewidencja dokumentów niejawnych.
 8. Środki bezpieczeństwa fizycznego - rodzaje i dobór.
 9. Postępowanie z dokumentami niejawnymi w trakcie stanów nadzwyczajnych oraz zagrożeń epidemiologicznych.
 10. Archiwizacja oraz niszczenie dokumentów niejawnych.
 11. Kontrole prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 7 lipca 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.