Aspekty zarządcze, gospodarcze i prawne zarządzania cmentarzem, krematorium oraz zakładem pogrzebowym

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, krematorium i zakładami pogrzebowymi w tym także wskażemy prawidłowe postępowanie w trakcie epidemii. Na spotkaniu, które poprowadzi wieloletni praktyk, dyrektor administracji cmentarzy komunalnych zostaną przedstawione zagadnienia prawne, praktyczne i proceduralne związane m.in.: z likwidacją grobów oraz ekshumacją. Podpowiemy jak powinno wyglądać prawidłowe zarządzanie cmentarzami oraz omówione zostaną propozycje nowych przepisów cmentarnych w tym zdarzenia krytyczne takie jak – kontrole i spory sądowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy Uczestników na temat zasad prowadzenia cmentarzy, krematorium i zakładów pogrzebowych tak aby prowadzona dokumentacja oraz realizowane sprawy były zgodne z przepisami. Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu, jednak szczególnie zachęcamy do dyskusji i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Działania w trakcie epidemii w tym koronawirusa:
  1. obsługa klienta w czasie ograniczeń sanitarnych,
  2. obostrzenia techniczne, limity,
  3. praktyki w kostnicach i prosektoriach,
  4. środki ochrony osobistej kadry zakładu,
  5. kremacje w dobie pandemii.
 2. Kremacja jako forma pochówku:
  1. technologia kremacji,
  2. urny i trumny kremacyjne,
  3. zezwolenia na kremację, rozsypywanie prochów,
  4. transport i pochówki urn, transport zwłok z zagranicy.
 3. Groby na cmentarzach:
  1. właściciel, dysponent czy uprawniony,
  2. rezerwacje za życia, prawo do grobu, prawo do pochowania, grób czy miejsce grzebalne,
  3. źródło uprawnień do pochowania, spory między uprawnionymi,
  4. ważność grobu, ponowne użycie grobu, wzywanie do opłat i ich pobieranie, zagospodarowanie nagrobków z nieopłaconych miejsc.
 4. Formy zarządzania cmentarzami:
  1. komunalny zakład pogrzebowy,
  2. regulamin cmentarza komunalnego, cenniki opłat i usług,
  3. groby na cmentarzach: rodzaje, wymiary, odległości, przestrzeń pomiędzy grobami, mała architektura.
 5. Gospodarka cmentarna: odpady, zieleń, infrastruktura, ład przestrzenny na cmentarzu a budowa nagrobków (pomników).
 6. Propozycje nowych przepisów cmentarnych: nowe rozporządzenia okołocmentarne, analiza praktycznych przypadków zdarzeń krytycznych – kontrole, spory sądowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządzający i prowadzący cmentarze (burmistrzowie, pracownicy urzędów gmin w szczególności z wydziałów gospodarki komunalnej, podmioty uprawnione przez burmistrza do zarzadzania cmentarzami), krematoria, zakłady pogrzebowe, a także osoby pracujące w kurii, diecezjach i archidiecezjach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2003 r. dyrektor Cmentarza Komunalnego; zarządza miejską nekropolią, zakładem pogrzebowym oraz krematorium; biegły sądowy z zakresu dziedziny funeralnej – usługi pogrzebowe, cmentarze i usługi cmentarne, kremacje, ekspert w dziedzinach: zarządzania cmentarzem – jego eksploatacją utrzymaniem i rozwojem, zarządzania zakładem pogrzebowym – marketingiem, doborem personalnym, zapewnieniem zasobów do realizacji usług, zarządzania krematorium – marketingiem, zapewnieniem zasobów, znajomości technologii. Posiada Państwową licencję zarządcy nieruchomości nr 14383, honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 3 marca 2021 r