Eksmisja z lokali mieszkalnych i użytkowych - przygotowanie postępowań

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia, oprócz informacji jak zgodnie z prawem przeprowadzić eksmisję, wyjaśnione zostaną kwestie związane z tzw. ustawą covidową, która wprowadza zakaz eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów prawnych prowadzenia spraw związanych z opróżnieniem lokalu mieszkalnego lub usługowego. Podczas zajęć omówione zostaną przykłady wynikające z praktyki administracyjnej. Prowadzący szkolenie przekaże uczestnikom wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących postępowań eksmisyjnych wraz z wyjaśnieniami na tle praktyki sądowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne eksmisji: kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, specustawy.. 

2. Tryby wypowiedzenia i rozwiązania umów:

  • rozwiązanie za wypowiedzeniem,
  • rozwiązanie bez wypowiedzenia.

3. Ochrona własności a ochrona posiadania:

  • eksmisje w przypadku ustania stosunków umownych,
  • eksmisje w przypadku samowolnego zajęcia lokalu,
  • eksmisja a porzucenie lokalu.

4. Krajowy Rejestr Dłużników a Biura Informacji Gospodarczej - wpływ zaległości czynszowych na czynności w sprawie o eksmisję.

5. Rozwiązanie umowy a opróżnienie lokalu - organizacja dobrowolnego opróżnienia lokalu.

6. Wyroki sądowe: zakres wyroku, sentencja, dodatkowe elementy orzeczenia, koszty sądowe, wykonalność.

7. Ugody:

  • pozasądowe,
  • przed sądem / postępowanie pojednawcze.

8. Postępowanie egzekucyjne: tytuł wykonawczy, wniosek, wyłączenia, przebieg czynności, koszty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych zarządzający i administrujący nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pll do 24 maja 2021 r