Głęboka termomodernizacja z wykorzystaniem OZE, jako inteligentny sposób planowania energetycznego w gminie

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące efektywności energetycznej gminy, podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z OZE, termomodernizacją i planowaniem energetycznym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach dotyczących bardzo istotnej w obecnym okresie kwestii odnawialnych źródeł energii. Spotkanie będzie prowadzone przez wybitnego eksperta w prezentowanej dziedzinie. Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów, które ułatwią im bieżącą pacę związaną z zarządzaniem energetyką w JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zrozumienie czym jest efektywność energetyczna i audyt energetyczny.
• Jak zarządzać energią i poprawnie ją monitorować.
• Bezkosztowe i kosztowe działania prowadzące do oszczędności energii.
• Przykłady najbardziej opłacalnych przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej.
• Wiedza na temat możliwych formy wsparcia przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej.
• Informacje o dostępnych narzędziach finansowania.

zwiń
rozwiń
Program

I. Założenia - podstawy prawne – krajowe i unijne dokumenty strategiczne. 
1. Polityka energetyczna państwa/regionu – założenia programowe do 2040 roku.
2. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej.
3. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
4. Energetyka odnawialna w Polsce – ogólne informacje i założenia do 2040 roku.
II. Działania strategiczne w zakresie efektywnego wykorzystania energii. 
1. Dlaczego warto zawracać sobie głowę efektywnością energetyczną?
2. Kiedy pojawia się efekt ekologiczny/wpływ na środowisko. 
3. Polityka energetyczna w gminie.
Dokumenty: plan zarządzania energią w gminie, obliczanie efektu ekologicznego dla przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej.
III. Niska emisja w gminie – przyczyny/skutki/sposoby redukcji.
IV. Technologie energooszczędne w gminie.

1. Termomodernizacja i efektywność energetyczna w budynkach.
2. Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz nowe standardy w zakresie wymagań technicznych. 
3. System grzewczy/Odnawialne źródła energii (OZE). 
• Energia słoneczna.
• Energia wiatrowa.
• Pompy ciepła/geotermia.
4. Kierunki rozwoju budownictwa w zakresie efektywności energetycznej. 
V. Audyt energetyczny. 
1. Aspekty formalno-prawne audytingu energetycznego budynków i termomodernizacji. 
2. Metody audytingu energetycznego budynków użyteczności publicznej.
3. Ocena efektywności ekonomicznej.
4. Koszty inwestycyjne i koszty operacyjne – warto policzyć.
Dokumenty: ankieta do oceny energetycznej/audytu energetycznego.
Załącznik nr 1. Źródła finansowania OZE i efektywności energetycznej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Doradcy energetyczni w samorządach (gminy, województwa), pracownicy wydziałów inwestycji w gminach, ewentualnie firmy projektowe i wykonawcze współpracujące z gminami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1999) - Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej – kierunek Energetyka. W roku 2007 uzyskał tytuł doktor nauk technicznych, pracę doktorską obronił na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach z zakresu inżynierii materiałowej. Jest audytorem energetycznym oraz ekspertem z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Od początku działalności zawodowej, tj. od roku 1999, zajmuje się efektywnym wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce (w tym w gminach). Koordynuje pracę zespołów audytorskich w zakresie przygotowywania audytów efektywności energetycznej, audytów przedsiębiorstw oraz ocen energetycznych dla kilkunastu samorządów w Polsce. Bierze udział w procesach wdrażania systemów zarządzania energią. Współpracuje także z przemysłem, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Firma Trade-Off, którą stworzył 10 lat temu, w roku 2019 otrzymała wyróżnienie Kapituły Nagrody Zielonego Feniksa za „zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do  24 maja 2021 r.