Transformacja samorządu w kierunku niskoemisyjności

Ważne informacje o szkoleniu

Dzisiejsza rzeczywistość dynamicznie się zmienia a światowe i europejskie trendy, każą nam patrzeć w przyszłość i w swoim działaniu uwzględniać czynniki klimatyczne. Transformacja energetyczna jest faktem. Do tego bieżąca sytuacja geopolityczna, każe nam myśleć o naszym bezpieczeństwie energetycznym już teraz. Możemy zrobić wiele, aby aktywnie włączyć się w procesy transformacji w kierunku budowy nowoczesnej, zielonej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa, a także zadbać o nasze bezpieczeństwo. Samorządy są naszymi małymi ojczyznami, to właśnie one są najbliższe obywatelom. Zapraszamy na szkolenie, w ramach którego przedstawiciele jst posiądą aktualną wiedzę o tym, jak korzystać z najnowszych technologii i obracać się w przepisach służących transformacji w kierunku niskoemisyjności. Szkolenie będzie prowadzone przez osoby posiadające zarówno teoretyczna, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą samorządu lokalnego i kwestii klimatycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian w kierunku zeroemisyjnym i wpływu tych przemian na życie ludzi skupionych w samorządzie.
  • Uzyskanie informacji związanych z polityką klimatyczną UE oraz Polski oraz wiedzy dotyczącej transformacji energetycznej oraz zmieniających się uwarunkowań prawnych.
  • Uzyskanie informacji nt. finansowania transformacji energetycznej przez samorządy
  • Zdobycie praktycznych materiałów, które będą stanowić uzupełnienie programu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Trendy społeczno-ekonomiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju:
- trendy globalne w kontekście zrównoważonego rozwoju,
- organizacje zaangażowane w kreowanie wytycznych i zmian regulacyjnych,
- wpływ zmian klimatu na rozwój gmin.
2. Regulacje oraz kierunek zmian w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu:
- od raportu p. Bruntland do Europejskiego Zielonego Ładu i COP 26,
- Fit for 55,
- emisje GHG - standard GHG protocol.
3. Narzędzia wyznaczania strategii dekarbonizacji jako wsparcie w transformacji jednostki:
- po co strategia dekarbonizacji?
- opracowanie strategii dekarbonizacji - co to jest, co powinna zawierać?
4. Narzędzia poprawy jakości powietrza:
- czyste powietrze w gminie.
5. Odnawialne źródła energii:
- co to są odnawialne źródła energii?
- kto może budować odnawialne źródła energii?
- korzyści płynące z budowy własnych źródeł energii,
- planowanie odnawialnych źródeł energii,
- budowa odnawialnych źródeł energii w gminie,
- społeczności energetyczne i klastry energii.
6. Finansowanie transformacji energetycznej
- gdzie poszukiwać finansowania dla zielonych inwestycji?
- wsparcie doradcze dla działań proklimatycznych, skąd je czerpać?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za politykę rozwoju, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój lokalny, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym kadra kierownicza i radni gminni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący I - dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Instytut zajmuje się opracowywaniem dokumentów i debat na tematy związane z ekologią i zieloną energetyką.

Prowadzący II - polski samorządowiec, z wykształcenia politolog, wieloletni radny Krakowa, a następnie sejmiku małopolskiego, w latach 2018–2021 wicemarszałek województwa małopolskiego. Był prekursorem walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie i całym województwie małopolskim, w tym wprowadzenia tzw. uchwały antysmogowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie jest bezpłatne. Obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 16 maja 2022r.