Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Procedowanie uchwał rady gminy w sprawie indywidualnych form ochrony przyrody (FOP)

Ważne informacje o szkoleniu

Ustanawianie lub zmienianie uchwał w sprawie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wielokrotnie przysparza problemów natury prawnej, organizacyjnej i finansowej. Często dla samorządów gminnych niejednoznaczne są kwestie finansowania FOP lub znakowania i wykonywania działań pielęgnacyjnych na obiektach chronionych. Również likwidowanie FOP wymaga dobrego rozeznania prawnego i merytorycznego z zakresu ochrony przyrody. W obszarze uchwalania uchwał dotyczących FOP ciągle jest dużo zawiłości, w tym co do kompetencji i możliwych działań gmin. W związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego krok po kroku, systemowo, zostanie omówiony proces stanowienia FOP oraz obowiązki gmin w zakresie indywidualnych form ochrony przyrody.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z procesem postępowania w zakresie ustanawiania form ochrony przyrody. Wyjaśnienie możliwości wykonywania działań ochronnych na rzecz FOP oraz zasad zmian uchwał ws. FOP oraz likwidowanie (znoszenie) FOP.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – jakie obiekty mogą zostać objęte ochroną.
  • Definicje legalne.
  • Zakazy i ograniczenia.
  • Wpływ na władanie, przestrzeń publiczną i prawo miejscowe.
  • Sankcje za naruszanie zakazów FOP.
 2. Organy ustanawiające FOP-y – dawniej i dziś.
 3. Inicjatywa uchwalenia FOP.
  • Wniosek czy z urzędu?
  • Spełnienie kryteriów FOP.
  • Merytoryczna weryfikacja wartości przyrodniczej.
  • Zgoda właściciela gruntu.
 4. Procedowanie uchwały ws utworzenia FOP.
  • Zapis projektu uchwały – część normatywna.
  • Załączniki do projektu uchwały.
  • Uzgadnianie projektu uchwały.
  • Uchwalenie uchwały.
  • Przesłanie uchwały do publikacji w dz. urzędowym województwa.
  • Wejście w życie uchwały.
 5. Obowiązki gminy wynikające ustanowienia FOP.
  • Wprowadzenie stosownych informacji do gminnej ewidencji FOP.
  • Przekazanie informacji do CRFOP.
  • Przekazanie informacji do Regionalnego RFOP.
  • Oznakowanie FOP.
  • Okresowa weryfikacja stanu FOP.
  • Wykonywanie działań ochronnych na rzecz FOP.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami przy prowadzeniu działań ochronnych na rzecz FOP.
 6. Zmiana stanu FOP powodująca konieczność zmiany uchwały lub zniesienie FOP.
  • Pogorszenie stanu FOP.
  • Czynniki naturalne.
  • Negatywne oddziaływania wynikające z działań ludzi.
  • Kolizja FOP z inwestycjami.
 7. Możliwości zniesienia FOP.
 8. Czy ustanawianie i opieka nad FOP opłacają się gminie?
 9. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 10. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników gmin oraz radnych rad gminnych, zaangażowanych w stanowienie i nadzór nad indywidualnymi formami przyrody.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadząc m. in. zajęcia specjalistyczne w zakresie rozpoznawania, usuwania drzew i krzewów i procedur administracyjnych z tym związanych, dla pracowników administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwę kawową i lunch.
Cena 459 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 349 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.