Usuwanie drzew w pasach drogowych. Procedury, dobre praktyki

Cele i korzyści

Przedstawienie procedur związanych z usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcje drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.
2. Przyczyny usuwania drzew rosnących w pasie drogowym.
3. Podstawy prawne usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.
4. Elementy obligatoryjne i fakultatywne wniosku o usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.
5. Postępowanie dowodowe.
6. Rozwiązania alternatywne umożliwiające zachowanie drzew przydrożnych.
7. Nasadzenia kompensacyjne.
8. Projekt decyzji.
9. Uzgodnienia z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.
10. Procedura odwoławcza.
11. Zmiany decyzji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przede wszystkim zarządcy dróg publicznych, np. powiatowe zarządy dróg, wojewódzkie zarządu dróg, a także pracownicy gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, którzy przygotowują decyzje zezwalające na usunięcie drzew.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych) oraz bogatą praktykę dydaktyczną.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 14 sierpnia 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!