Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie proponowanego spotkania zostaną omówione wprowadzone zmiany do ustawy o ochronie praw lokatorów, wchodzące w życie 1 lipca 2021 roku – Dz. U. 2021r. poz. 11. Uczestnikom przekazana zostanie aktualna wiedza i praktyczne wskazówki dotyczące ukształtowania nowej polityki gospodarowania zasobem budynków mieszkalnych, polityki lokalowej, czynszowej oraz remontowej w świetle obowiązującego prawa i aktualnego orzecznictwa. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będzie mowa o uchwałach rad gmin w sprawie: wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali jak również w sprawie pomieszczeń tymczasowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi przepisami następujących aktów prawnych i ich zastosowanie w praktyce:

  • Ustawa z 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu z uwzględnieniem ostatnio dokonanych zmian tj. ustawą z 22.03.2018 r. i ustawą z 13.06.2019 r.;
  • Kodeks cywilny – w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
  • Kodeks postępowania cywilnego – tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Omówienie podstawowych pojęć mających zastosowanie w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego m.in.:
  1. zamieszkiwanie,
  2. tytuł prawny do lokalu,
  3. korespondencja – skuteczność,
  4. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
  5. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
  6. najemcy z umowy i najemcy z ustawy itp.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 6 sierpnia 2021 r.