Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W ostatnim czasie zmieniły się przepisy ustawy oświatowego regulujące likwidację oraz zmiany w sieci szkół i przedszkoli jest to szczególnie aktualne i potrzebne na początku roku, gdyż zmian należy dokonać przed przyjęciem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego powyższa tematyka zostanie kompleksowo przedstawiona.

Ważne informacje o szkoleniu

Początek roku to ostatni moment na porządkowanie sieci szkół i przedszkoli. Decyzje o likwidacji, przekształceniu i inne, dotyczące zmian w organizacji lokalnego systemu oświaty powinny być podjęte i wdrożone przed rekrutacją i opracowaniem arkuszy organizacji na kolejny rok szkolny. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pozwoli na racjonalne podjęcie decyzji oraz przygotuje do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia zmian w sieci szkół i przedszkoli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o zasadach dokonywania zmian w organizacji lokalnych systemów oświaty.
• Zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji planowanych zmian i ich procedowania.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie zmiany sieci szkół, przekształceń czy likwidacji placówek oświatowych.
• Wyjaśnienie wątpliwości i odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu tematyki szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych wraz z wzorami dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uchwały o sieci szkół i przedszkoli informacją publiczną o organizacji lokalnego systemu oświaty. Charakter uchwały o sieci, tryb jej przyjęcia i aktualizacji.
• Zakres uchwały o sieci szkół podstawowych - wzór.
• Zakres uchwały o sieci szkół ponadpodstawowych - wzór.
• Zakres uchwały o sieci przedszkoli - wzór.
• Czy można wstrzymać rekrutację do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego, które są wymienione w uchwale o sieci?
2. Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany organizacyjne szkół i przedszkoli.
• Tryb likwidacji jednostki oświatowej - wzory dokumentacji.
• Przypadki zmian w funkcjonowaniu szkoły, do których stosuje się przepisy o likwidacji.
• Przypadki zmian w funkcjonowaniu szkoły, do których nie stosuje się przepisów o likwidacji.
3. Zespół szkół, jako forma zarządzania szkołą/przedszkolem. Podstawy prawne łączenia szkół w zespół, zmian w organizacji zespołu i jego rozwiązanie, wzory dokumentacji.
4. Znaczenie aktu założycielskiego szkoły/przedszkola w dokumentacji lokalnego systemu oświaty. Tryb postępowania w przypadku zmiany danych zawartych w akcie założycielskim.

• Składniki aktu założycielskiego.
• Składniki nazwy szkoły obowiązkowe i fakultatywne.
5. Podsumowanie. Tryb działania w przypadku planowania zmian w organizacji lokalnego systemu oświaty.
• Etap przygotowania koncepcji zmian.
• Etap legislacyjny.
• Etap wdrożenia zmian.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację lokalnych systemów oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 stycznia 2023 r.