Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych. Problematyka, zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli. Najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, przygotowującym do właściwego przeprowadzenia zadań z zakresu ruchu kadrowego w szkołach i placówkach oświatowych w związku z przygotowywaniem organizacji roku szkolnego 2023/2024 lub reorganizacją sieci szkół. Podczas szkolenia ekspert uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, wskaże właściwą procedurę rozwiązywania stosunku pracy lub ograniczenia wymiaru etatu w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe, przedstawi najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, a także zasady postępowania w przypadku odwołania się nauczyciela od wypowiedzenia. Odpowie również na pytania uczestników szkolenia i wyjaśni wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego i mniej licznych roczników).
 • Wskazanie rozwiązań możliwych do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, przeniesienie do innej placówki.
 • Omówienie zasad współdziałania ze związkami zawodowymi, w przypadku wypowiadania stosunku pracy nauczycielowi z przyczyn organizacyjnych, ustalanie kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.
 • Analiza szczególnej ochrony stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia, uzyskania wskazówek i podpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela:
  • Postępowanie przy umowach o pracę.
  • Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy).
 2. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin:
  • Uzupełnianie etatu.
  • Przeniesienie do innej szkoły.
  • Zmiana stanowiska pracy (pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli, odrębności dotyczące stosunków pracy z mianowania i umowy o pracę).
 3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych:
  • Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy).
  • Forma wypowiedzenia.
  • Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia.
  • Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy).
  • Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego:
   • Ochrona przedemerytalna.
   • Ochrona związana z rodzicielstwem.
   • Ochrona związkowa i SIP.
 4. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia:
  • Postępowanie sądowe.
  • Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd.
  • Kwestia zwrotu odprawy.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, realizujący zadania z zakresu obsługi kadrowej nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 375 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 marca 2023 r.