Program czyste powietrze - obowiązki OPS

Ważne informacje o szkoleniu

Osoby starające się o pozyskanie dofinansowania z programu „Czyste powietrze” będą musiały przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodu. Zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na osobę samotną lub członka rodziny, w myśl przepisów ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W praktyce obowiązek ten realizować będą urzędnicy z ośrodków pomocy społecznej, którzy, na co dzień zajmują się sprawami dotyczącymi przyznawania świadczeń rodzinnych. Sposób obliczania dochodu do zaświadczenia nie jest jednak tożsamy ze świadczeniami rodzinnymi. Podczas proponowanego szkolenia omówimy przepisy prawne oraz spróbujemy rozwiązać wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów prawnych dotyczących ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w zakresie obowiązków wójta/burmistrza/prezydenta.
 • Wskazanie podstaw prawnych do realizacji czynności w zakresie wydania zaświadczenia przez ośrodki pomocy społecznej.
 • Wskazanie zasad ustalania składy rodziny, sytuacji dochodowej jej członków w zakresie wydania zaświadczenia do programu czyste powietrze.
 • Omówienie istotnych przepisów Kpa, RODO w zakresie tego zadania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowe zadania dla gmin wynikające z programu czyste powietrze.
 2. Upoważnienie do podejmowania działań.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego:
  • skład rodziny;
  • ustalenie sytuacji dochodowej członków rodziny;
  • rok bazowy.
 4. Wydanie zaświadczenia, opłata skarbowa.
 5. Terminy Kpa, klauzula RODO.
 6. Koszty obsługi.
 7. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej zajmujący się przygotowaniem i wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny  celu pozyskanie dofinansowania z programu „Czyste powietrze”, kierownicy ops i wydziałów urzędów miast i gmin realizujących to zadanie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.
 
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 18 maja 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona