Działalność kontrolna rady. Aktualne zagadnienia i praktyczne rozwiązania

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział spotkaniu podczas którego szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom funkcjonowania organu stanowiącego i działalności kontrolnej rady. Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega działalność kontrolna komisji rady w tym ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie problematyki funkcjonowania JST, ze szczególnym uwzględnieniem relacji organu stanowiącego i wykonawczego JST.
  • Omówienie aktualnych zagadnień w funkcjonowaniu JST.
  • Wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie odpowiedzi w zakresie funkcji kontrolnej samorządu.
  • Poznanie praktycznych przykładów, doświadczeń i sytuacji z życia wziętych z zakresu działalności rady, a w szczególności komisji rewizyjnej.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów z zakresu prowadzenia działalności kontrolnej rady.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zagadnienia ogólne:
1. Zasady funkcjonowania gminy oraz wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy.
2. Czym jest kontrola i jakie są cele i kryteria kontroli.
3. Nadzór a kontrola.
4. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
II. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej:
1. Ogólne uprawnienia kontrolne rady. 
2. Relacja rada – komisje - radny w zakresie uprawnień kontrolnych wobec organu wykonawczego.
3. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnego.
4. Podstawy prawne działalności komisji. 
5. Powołanie komisji rady oraz jej skład osobowy. 
6. Zadania i zasady działania komisji rady. 
7. Organizacja prac komisji rady - zadania przewodniczącego i pozostałych radnych. 
8. Procedura i zasady przeprowadzania kontroli przez komisję rady.
9. Dokumentacja prac komisji. 
10. Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego i przedstawianie wniosków.
11. Orzecznictwo sądowe, rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
III. Dyskusja i pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rady i radni zainteresowani lub zaangażowani w działalność kontrolną, osoby, które wykonują zadania związane z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację w funkcjonowaniu działalności kontrolnej w JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 15 września 2022 r.