• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zagadnienia z zakresu migracji i dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego oraz wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego z uwzględnieniem zmian legislacyjnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym skomplikowanej materii, która należy do obowiązków kierownika i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, dotyczącej migracji i dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego. Tematyka zajęć będzie uwzględniała najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące problematyki aktów stanu cywilnego. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, szczegółowo omówi zagadnienia związane z migracją asc, wprowadzaniem zmianek i przypisków, a także wydawaniem dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów dotyczących migracji i dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego.
 • Omówienie wybranych problemów dotyczących bieżącej pracy w urzędach stanu cywilnego.
 • Możliwość konsultacji podczas zajęć kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem, praktykiem.
 • Wskazanie:
 • jak dołączać wzmianki dodatkowe, a jak przypiski?
 • jak migrować akty?
 • jak w sposób właściwy i zgodny z prawem należy wydawać dokumenty z rejestru stanu cywilnego?
 • czym jest interes prawny?
 • jak sprostować i uzupełnić akt stanu cywilnego?
zwiń
rozwiń
Program

1. Migracje aktów:

 • dołączanie wzmianek dodatkowych i przypisków,
 • umieszczanie informacji w adnotacjach,
 • migracja aktów z tzw. ksiąg łączonych.

2. Wysyłanie i realizacja zleceń.
3. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:

 • wydawanie odpisów i zaświadczeń, w tym zaświadczeń o stanie cywilnym, forma odmowy,
 • pojęcie interesu prawnego,
 • pełnomocnictwa i opłaty od pełnomocnictw.

4. Inne, niż przewidziane w art. 44, formy udostępniania informacji przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

 • wydawanie dokumentów z akt zbiorowych,
 • zwrot dokumentów stanowiących akta zbiorowe - art. 26 ust.2 i art. 138 p.a.s.c.,
 • wynoszenie akt zbiorowych poza urząd stanu cywilnego.

5. Zmiany w aktach stanu cywilnego:

 • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • omówienie wybranych orzeczeń sądów w zakresie zamian w aktach stanu cywilnego,
 • sprostowanie i uzupełnienie aktów przekazanych do Archiwum Państwowego.

6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w jednym z dużych miast. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2023 r.