• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle art. 439 ustawy PZP

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w kontekście waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień z zakresu problematyki zmiany wynagrodzenia wykonawcy poprzez jego waloryzację, z wykorzystaniem mechanizmu przewidzianego w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas zajęć przeanalizujemy przykładowe klauzule waloryzacyjne, wskażemy najczęstsze błędy i nieprawidłowości, a także przedstawimy dobre praktyki w obszarze formułowania klauzul waloryzacyjnych w kontraktach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu mechanizmu zmiany ceny poprzez jej waloryzację.
• Zrozumiesz zależności pomiędzy przedmiotem zamówienia, terminem obowiązywania umowy, a najczęściej stosowanymi wskaźnikami waloryzacyjnymi.
• Zdobędziesz umiejętność wyboru optymalnego sposobu zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
• Poznasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu przedmiotu zajęć.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe – w tym przykłady klauzul waloryzacyjnych: dostawy, usługi, roboty budowlane.

zwiń
rozwiń
Program

1. Cel i znaczenie waloryzacji.
2. Obowiązek, a uprawnienie stosowania klauzul waloryzacyjnych.
3. Art. 439 Pzp a regulacje unijne.
4. Obowiązkowy zakres postanowień umownych na podstawie art. 439 Pzp.
5. Wybór sposobu zmiany wynagrodzenia – dostawy, usługi, roboty budowlane.
6. Metody zmiany wynagrodzenia: uproszczona, szczegółowa, koszykowa.
7. Wybrane wskaźniki, o które oparta jest waloryzacja.
8. Częstotliwość zmiany wynagrodzenia.
9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia.
10. Najczęściej popełniane błędy i dobre praktyki w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
11. Przykładowe klauzule waloryzacyjne na usługi i roboty budowlane.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zamawiający i wykonawcy uczestniczący w rynku zamówień publicznych, którzy spotykają się z problematyką długoterminowych umów wymagających zmiany pierwotnie ustalonych cen.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik w kancelarii zamówień publicznych oraz właściciel kancelarii radcy prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 listopada 2023 r.