• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Prawo zamówień publicznych krok po kroku

online

22, 24, 27, 28, 29, 30 listopada 2023 r. Kurs w godzinach 9:30-14:30 każdego dnia. Cena: 1.690 PLN netto/os. UWAGA! Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 250 zł

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na sześciodniowy kurs z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych.

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu to m. in.:

• Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych: wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania. Jak je przygotować z uwzględnieniem aktualnych przepisów?
• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania ustawy PZP.
• Komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
• Tryby udzielania zamówień publicznych,
• Zgłoszenia do udziału w postępowaniu: oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
• Specyfikacja warunków zamówienia.
• Ocena ofert.
• Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonanie (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacja umów.
• Środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.
• Zagadnienia realizacji zamówień współfinansowanych z środków UE.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedmiotem zajęć w ramach proponowanego kursu jest przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle przepisów ustawy oraz omówienie krok po kroku, w sposób przejrzysty uregulowań prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych.
• Gwarancją najwyższej jakości jest zespół prowadzących –praktyków i specjalistów w zakresie zamówień publicznych, doskonale poruszający się po zawiłościach nowej PZP. Każdy dzień prowadzony jest przez innego eksperta, co daje możliwość konsultowania bieżących problemów z różnymi specjalistami.
• To kompleksowy kurs w zakresie Prawa zamówień publicznych. Ponad 30 godzin lekcyjnych zajęć merytorycznych.
• Kurs zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.

zwiń
rozwiń
Program

RAMOWY PROGRAM KURSU:
1. Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień i kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania.
2. Zamówienia o charakterze mieszanym.
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie SWZ czyli specyfikacji warunków zamówienia.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osoby zajmujące się przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia, osoby które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy, osoby rozpoczynające pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych (pracownicy merytoryczni) oraz osoby rozpoczynające pracę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Prowadząca IV dzień - Ekspert ds. zamówień publicznych, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce). Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Autor publikacji: „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców”, „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców” oraz autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięcznika Przetargi Publiczne; członek Rady Programowej miesięcznika Przetargi Publiczne. Od 2007 roku szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, WSB Merito we Wrocławiu i w Opolu).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1.690 PLN netto/os. UWAGA! Za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji rabat 250 zł. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 20 listopada 2023 r.