Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - szkolenie online

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 r. zamówienia publiczne w Polsce objęte są obowiązkową tzw. „elektronizacją”, która wiąże się z obowiązkiem prowadzenia postępowania z wykorzystaniem wyłącznie środków komunikacji elektronicznej. W pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych regulacji pojawia się wiele pytań i problemów związanych z korzystaniem z nowych narzędzi. Dotyczą one przede wszystkim sposobu składania ofert i ich podpisywania, archiwizacji dokumentacji, oraz udostępniania wykonawcom dokumentacji postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad komunikacji z wykonawcą podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Omówione zostaną formy wymagane dla poszczególnych dokumentów składanych w postępowaniu, zasady archiwizacji dokumentów oraz kluczowe aspekty funkcjonowania systemów zakupowych (w tym systemu Miniportal) w ujęciu praktycznym.  
• Podczas szkolenia omówione zostaną także wzorcowe zapisy SWZ dotyczące komunikacji elektronicznej w tym z wykorzystaniem systemu Miniportal.

zwiń
rozwiń
Program

1. Cele elektronizacji zamówień publicznych.
2. Środki komunikacji elektronicznej.
3. Podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
4. Postać elektroniczna dokumentu, dokument elektroniczny, wizualizacja cyfrowa dokumentu.
5. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
• Przesyłanie i zmiany ogłoszeń.
• Wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty
(pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentów postępowania).
• Forma oferty oraz pełnomocnictw.
• Forma wadium.
• Forma oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 125 ustawy.
• Forma podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Złożenie oferty.
• Otwarcie ofert.
• Archiwizacja dokumentów.
• MINIPORTAL – szczegółowe omówienie zasad korzystania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, Kierownicy zamawiających.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Istnieje możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu w formie stacjonarnej w Łodzi---->SZCZEGÓŁY<--------

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 329 PLN netto/os.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny "Zapisz się na szkolenie" do 15 października 2021 r.