• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bon energetyczny – nowe świadczenie wypłacane przez gminy. Finanse/ księgowość/ sprawozdawczość/ klasyfikacja budżetowa

Przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2024 r. cena wynosi 435 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Wraz z wprowadzeniem ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego gminy zobowiązane są do:

  • Przyznawania bonu energetycznego tj. świadczenia pieniężnego finansowanego z dotacji.
  • Rozliczania wypłaconych świadczeń (bon energetyczny) zgodnie z procedurami rozliczania dotacji.
  • Rozliczania nienależnie pobranego świadczenia zgodnie z procedurami rozliczania świadczenia.
  • Prawidłowej ewidencji księgowej zadania zleconego – organ finansowy oraz urząd/OPS.
  • Prezentacji danych w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości.

Podczas proponowanego szkolenia w praktyczny i kompleksowy sposób zostaną zaprezentowane ww. zagadnienia związane z prawidłowym rozliczeniem nowego zadania zleconego w zakresie naliczania, wypłacania, rozliczania dotacji oraz jej ujęcia księgowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowo zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z procesem rozliczania nowego zadania zleconego w obszarze: księgowości, sprawozdawczości oraz klasyfikacji budżetowej.
  • Poznasz błędy i nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce na etapach wdrażania i realizacji nowego zadania zleconego oraz sposoby ich uniknięcia.
  • Zrozumiesz zasady rozliczania bonu energetycznego jako świadczenia wydawanego bez decyzji administracyjnej.
  • Dowiesz się, jakie są obowiązki informacyjne jednostki względem wojewody oraz przygotujesz się do rozliczenia zadania zleconego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie dotacji na organ finansowy oraz urząd jako przychody.
2. Klasyfikacja budżetowa na poziomie otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadanie zlecone.
3. Bon energetyczny jako świadczenie:
• świadczenie bez decyzji administracyjnej – rozliczanie,
• korekta świadczenia (in minus albo in plus) w formie decyzji administracyjnej.
4. Bon energetyczny jako dwa świadczenia – zasady rozliczania.
5. Bon energetyczny jako zaangażowanie/zobowiązanie/wydatek:
• klasyfikacja budżetowa,
• sprawozdanie Rb 28 s,
• wypłata – jednorazowa albo dopłata,
• księgowanie zobowiązań w wersji bez decyzji oraz z decyzją administracyjną przy korekcie świadczenia.
6. Koszty wypłacania bonu energetycznego – rozliczenie 3 %.
7. Nienależne świadczenie i jego rozliczanie.
8. Rozliczanie zadania zleconego na dzień bilansowy.
9. Obowiązki informacyjne względem wojewody – przyznane świadczenia oraz toczące się postępowania.
10. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionów finansowo-księgowych urzędów oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w dziedzinie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2024 r. cena wynosi 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 czerwca 2024 r.