• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Klasyfikacja budżetowa, paragrafy dochodów oraz wydatków budżetowych w przykładach oraz nieprawidłowości

Ważne informacje o szkoleniu
  • Podczas proponowanego szkolenia w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza z zakresu wybranych zagadnień z szeroko rozumianej klasyfikacji budżetowej na poziomie paragrafów.
  • W trakcie spotkania prowadzący przedstawi przykłady różnych nieprawidłowości w zakresie zastosowania klasyfikacji budżetowej, że szczególnym wskazaniem oczywistych nieprawidłowości oraz sytuacji, budzących wątpliwości interpretacyjne przy zastosowaniu klasyfikacji budżetowej.
  • Spotkanie poprowadzi ceniony specjalista i ekspert w zakresie finansów publicznych, który doradzi i wskaże praktyczne, sprawdzone rozwiązania dotyczące tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wypełniania obowiązków, związanych ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej, paragrafów dochodów i wydatków.
  • Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości oraz przedstawienie pułapek, jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań pod kątem klasyfikacji budżetowej.
  • Możliwość na bieżąco, podczas szkolenia, wyjaśnienia problemów dotyczących tematyki zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

I. DOCHODY:
1. Dochody generowane w paragrafie 097 oraz 094 - praktyczne przykłady.
2. Dochody generowane w paragrafie 069 – praktyczne przykłady.
3. Dochody generowane w paragrafie 151 – dodatnie różnice kursowe – przykłady oraz pułapka niezrealizowanych różnic kursowych, w tym kwestia podróży służbowych z paragrafu 442.
4. Dochody generowane w paragrafie 087 – przykłady oraz pułapka związana z pojęciem „składniki majątkowe”.
5. Umowy i faktury jako baza informacji o treści operacji gospodarczej do klasyfikacji budżetowej.
6. Umowy zawierane w formie dokumentowej (przez internet , na odległość itd.) – problem zastosowania klasyfikacji budżetowej (faktura jako dokument).
7. Umowy mieszane – jaki paragraf?
8. Zakup złożony – i towar i usługa transportu (na przykład zakup przez internet).
9. Rozbieżność pomiędzy umową a fakturą.
10. Faktury wielopozycyjne – problem z klasyfikacją budżetową.
11. Zaangażowanie a klasyfikacja budżetowa.
12. Koszty a paragrafy wydatkowe – przyporządkowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego jst, którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 czerwca 2023 r.