• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. Nowe wyzwania dla organizacji i walka z nadużyciami w sektorze publicznym

Ważne informacje o szkoleniu

W 2020 roku CBA opublikowało wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym oraz wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na utrwalanie postaw antykorupcyjnych i promowanie transparentności w urzędach. Jednym z narzędzi walki z nadużyciami jest w szczególności tzw. Rejestr umów.
Centralny rejestr umów w zakresie obowiązującym jednostki samorządu terytorialnego ostatecznie ma zacząć funkcjonować od
1 stycznia 2024 r.
A to dlatego, że nowelą z 9 czerwca 2022 r. znacznie wydłużono termin na uruchomienie rejestru. Regulacje dotyczące tej ewidencji zostały zawarte w art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych. Wprowadziły je przepisy ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi przepisami, standardami i wymogami w ww. zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie wiedzy na temat nowych obowiązków i rekomendacji, w tym wytycznych CBA, w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym oraz wytycznych antykorupcyjnych.
  • Kompleksowe zapoznanie się z nowymi przepisami, standardami i wymogami w zakresie prowadzenia tzw. rejestru umów,
    w tym poszczególnych reguł wprowadzania umów do rejestru.
  • Omówienie częstych nieprawidłowości związanych z powyższym zakresem.
  • Atutem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień problematycznych i niejasnych, o których mowa w analizowanych przepisach i dokumentach.
zwiń
rozwiń
Program

Panel I – Obowiązkowy rejestr umów – nowe wyzwanie dla organizacji:

1. Podstawa prawna. 
2. Uzasadnienie i cel nowelizacji – prawo dostępu do informacji publicznej.
3. Obowiązek prowadzenia rejestru umów.
4. Podmioty zobowiązane do wprowadzania umów do rejestru.
5. Definicja umowy – problemy interpretacyjne. 
6. Umowy podlegające obowiązkowi wprowadzenia do rejestru. 
7. Progi kwotowe.
8. Od kiedy prowadzony jest rejestr?
9. Zakres danych podlegających obowiązkowi udostępnienia w rejestrze.
10. Informacje, które nie powinny być umieszczane w rejestrze.
11. Dostęp do rejestru umów w kontekście ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
12. Forma umowy.
13. Poszczególne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa sprzedaży etc.). 
14. Umowa a faktura. 
15. Terminy na wprowadzenie danych do rejestru.
16. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
17. Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze?
18. Odpowiedzialność za zamieszczanie danych w rejestrze

Panel II – Rejestr umów jako forma walki z nadużyciami w sektorze publicznym:

1. Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami.
2. Najnowsze standardy antykorupcyjne - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
3. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej. 
4. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji:
a) Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści.
b) Płatna protekcja – handel wpływami.
c) Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju.
d) Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
5. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:
6. Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników:
a) Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji.
b) Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać - wytyczne CBA.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, kadra zarządzająca spółek z udziałem JST, sekretarze, skarbnicy, osoby zajmujące się przygotowaniem i wdrażaniem regulaminów organizacyjnych, osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów, kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy zajmujący się udzielaniem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną kancelarię, od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, procedurami ochrony sygnalistów, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, przygotowuje oceny ryzyka, instrukcje postępowania, regulacje wewnętrzne i procedury prezentowe. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi, a na Uniwersytecie Ekonomicznym wykłada m.in. przedmioty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcją. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2023 r.