• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przestawimy podstawowe zasady z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, nową klasyfikację środków trwałych i KSR nr 11. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem aktualnych interpretacji podatkowych oraz uzupełnione licznymi przykładami rozwiązań i działań, gotowych do zastosowania w praktyce. Przeanalizujemy wszystkie kluczowe zagadnienia spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi, które często sprawiają trudności osobom, zajmującym się tą tematyką. Omówimy również zagadnienia związane z koniecznością odpowiednich zapisów w zasadach (polityce) rachunkowości oraz odpowiednim ułożeniem relacji między pracownikami działu księgowości a służbami technicznymi. Udział w zajęciach będzie dla uczestników ważnym elementem praktycznego przygotowania do pracy, szczególnie dla osób odpowiedzialnych, na różnym etapie, za prawidłową gospodarkę środkami trwałymi. Dzięki interaktywnej tablicy uczestnicy będą mogli na bieżąco obserwować proces rozwiązywania przykładów i zadań oraz komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu – zadawać pytania i wyjaśniać problematyczne kwestie związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.
  • Uzyskanie informacji na temat środków trwałych, od momentu ich zakupu/wytworzenia i wprowadzenia do ewidencji po likwidację.
  • Poznanie, jak w praktyce powinna wyglądać prawidłowa ewidencja i wycena środków trwałych oraz ich klasyfikacja i amortyzacja.
  • Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w zakresie ewidencji, wyceny oraz amortyzacji środków trwałych i inwestycji.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
2. Kompletność środka trwałego w aspekcie ustawy o rachunkowości i krajowego standardu rachunkowości nr 11.
3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
4. Klasyfikacja środków trwałych.
5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje):
• Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
• Zasady ewidencji środków trwałych w budowie (inwestycji).
• Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji?
8. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.
9. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:
• Sprzedaż składników majątku.
• Likwidacja składników majątku.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów księgowości jednostek budżetowych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte kształceniem (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Pracowała w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Jest również autorką książek – poradników: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”, „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 czerwca 2023 r.