• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Efektywne prowadzenie rozmów oceniających pracowników samorządowych

Zapraszamy Państwa na dedykowane liderom i osobom na stanowiskach kierowniczych szkolenie, dotyczące prowadzenia rozmów z pracownikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami stosowanymi w procesie oceniania pracowników oraz dowiedzą się, jak komunikować się w tym procesie. Uczestnicy będą mieli również możliwość poznania skutecznych technik wykorzystywanych podczas rozmów oceniających, co pomoże im doskonalić swoje umiejętności wpływu na pracowników i budować swoją pozycję jako liderów. Webinarium zostało stworzone specjalnie dla osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie skutecznego przeprowadzania rozmów z pracownikami na poziomie indywidualnym i operacyjnym, obejmując obszary oceny, motywacji, zaangażowania, rozwoju, stylu zarządzania i komunikacji negatywnych informacji zwrotnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem sesji szkoleniowej jest rozwój kompetencji niezbędnych do przeprowadzania ocen pracowników oraz profesjonalizacja umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy zajęć:
• zdobędą umiejętności tworzenia planu rozmowy oceniającej,
• poznają techniki i metody stosowane w ocenie pracowników,
• poznają wpływ komunikacji na przeprowadzaną ocenę,
• zwiększą umiejętności interpersonalne,
• poznają najczęściej występujące bariery i błędy w procesie oceniania.
Proponowane zajęcia będą miały formułę warsztatową, a uczestnicy będą mieli możliwość udziału w praktycznych ćwiczeniach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota i cel oceny pracownika z punktu widzenia pracownika, przełożonego i organizacji. 
2. Rozgrzewka komunikacyjna - czy potrafimy oceniać?
3. Błędy oceniania występujące w całym procesie oceniana - błędy psychologiczne oraz techniczne mogące wystąpić w ocenie.
4. Przygotowanie do rozmów oceniających - tworzenie planu rozmowy oceniającej.
5. Jakie stosować kryteria oceniania pracowników samorządowych?
6. Kompetencje komunikacyjne w procesie prowadzenia ocen - standardy zachowań. 
7. Rozmowa oceniająca w praktyce- przepis na efektywne rozmowy: 
a. jak rozmawiać z pracownikami negatywnie nastawionymi do ocen
b. jak rozmawiać z pracownikami o zawyżonej samoocenie
c. skuteczne udzielanie informacji zwrotnych - metody i techniki, 
d. umiejętność wyrażania: krytyki, pochwał
e. jak wspólnie ustalić cel rozwojowy. 
8. Podsumowanie szkolenia - informacje zwrotne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest zarówno do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, zarządzających co najmniej jednym pracownikiem, jak i przedstawicieli działów kadrowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 20 listopada 2023 r.