• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023 r.

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS, ze zwiększoną roszczeniowością pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za wydatkowanie środków ZFŚS proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego krok po kroku omówimy najważniejsze przedmiotowe zagadnienia. Osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
• Najczęstszymi powodami kontroli w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS.
• Najczęściej popełnianymi błędami w zakresie rozliczania i przyznawania świadczeń w ramach ZFŚS.
• Roszczeniami pracowniczymi w zakresie wydatkowania środków ZFŚS.
Podczas zajęć omawiane zagadnienia poparte są licznymi przykładami z praktyki. Zajęcia prowadzone są przez cenionego praktyka i eksperta, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie prawidłowych zasad gospodarowania środkami ZFŚS w oparciu o aktualne przepisy.
• Wskazanie zasad prawidłowego rozliczania ZFŚS.
• Przedstawienie aktualnego orzecznictwa w zakresie prowadzenia i rozliczania ZFŚS.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie gospodarowania ZFŚS.
• Zaprezentowanie praktycznych sposobów postępowania i wskazówek prawidłowego gospodarowania środkami ZFŚS.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i odpowiedzi związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS?
2. Co to jest kryterium socjalne?
3. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny?
4. Jak określić definicję gospodarstwa domowego?
5. Czy można stosować zapis o 14 – dniowym urlopie wypoczynkowym przy dofinansowaniu do wypoczynku?
6. Jak tworzyć odpis na ZFŚS? Na jakiej podstawie naliczyć odpis na emerytów i rencistów?
7. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
8. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
9. Jak potwierdzać sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO? Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)?
10. Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgromadzone na potrzeby ZFŚS?
11. Jakie zapisy warto zawrzeć w regulaminie ZFŚS?
12. Jaką rolę pełni komisja socjalna?
13. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
14. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
15. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie obowiązują kwoty wolne od podatku?
16. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
17. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego gospodarowania środki ZFŚS, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 23 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2023 r.