• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek vat w działalności instytucji kultury w 2023 roku – zasady, problemy, aktualne zmiany

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania podatku VAT w instytucjach kultury wg obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z zasadami wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT w instytucjach kultury po zmianach przepisów. 
• Pozyskanie obszernego materiału dotyczącego przepisów podatku VAT, wyjaśniającego wiele problemów i wątpliwości interpretacyjnych, będących przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania, m.in.
- Jak wprowadzić kasę fiskalną w instytucji kultury, jak rozliczać, jak księgować, jak poprawiać błędy i reklamacje, jakie dokumenty należy stosować?
- Jak wystawić fakturę do paragonu?
- Jak poprawnie sporządzić ewidencję paragonów z NIP w JPK?
• W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo pakiet wzorcowych zarządzeń dotyczących podatku VAT oraz praktycznych wskazówek ich wykorzystania.
 

zwiń
rozwiń
Program

​​​​1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury – wyjaśnienia.
2. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować?
3. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
4. Częściowe odliczanie VAT – struktura (prewspółczynnik i proporcja) w instytucjach kultury – przykłady. 
5. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
6. Czym się różni:
• „split payment”– czyli system podzielonej płatności (MPP),
• biała lista podatników.
7. SLIM VAT i POLSKI  ŁAD – zmiany w podatku  VAT.  Jak rozliczać VAT, w tym KOLEJNO : 2022 r., 2023 r. m.in:
• JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2),
• faktury korygujące „ in minus”  i „in plus”,
• pakiet e-commerce,
• Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu,
• inne zmiany – w tym: WIS, SLIM VAT-3 .
8. Kasy rejestrujące w IK – pytania i odpowiedzi.
9. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w kulturze.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury, pracownicy CUW.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, dyplomowana główna księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka i współautorka wielu pozycji książkowych oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 12 czerwca 2023 r.